...

Dokter Rufij Baeke is aan de slag in het Meetjesland. En daar gebeurt het volgens hem wel meer dat huisartsen met wachtdienst worden bedreigd, geslagen en afgeperst. "Zo werd vorig jaar een dokter in elkaar geslagen door een verslaafde die een valiumvoorschrift wilde", vertelt dr. Baeke. "Artsen worden naar afgelegen plaatsen, fictieve adressen, gelokt en daar afgetroefd en/of beroofd. Dit veiligheidsprobleem zal niet worden opgelost door meer wachtdiensten of meer financiering. Zorgverstrekkers moeten beter beveiligd worden."AstridcommunicatieConsultants en ICT-specialisten André Buysse en Johan Uvin zien een oplossing in het beveiligen van huisartsen via het Astridsysteem, het communicatienetwerk dat politie, brandweer en ambulanciers gebruiken."Ook voor artsen zou Astrid kunnen worden opengesteld", menen de consultants. "De toestellen kunnen worden uitgebreid met een alarmtoets. Dan komt de politie, via een dispatching, meteen ter plaatse. Maar er is meer. Ook kan de programmatuur ruimte laten om het GMD mee te nemen op verplaatsing, om elektronische betalingen te doen, om voorschriften rechtstreeks door te sturen naar apothekers en ga zo maar verder."Moderne internettoepassingen, gecombineerd met de Astridtechnologie, kunnen er voor zorgen dat huisartsen de weg op kunnen met een minimum aan cash geld en zonder voorschriften. Dat maakt hen minder aantrekkelijk voor pakweg drugsverslaafden en straatrovers.Gebruikerscomité"Er wordt met Astrid gepraat om de artsen toe te laten tot het gebruikerscomité van de communicatiegroep. Ook moet er een nationale roaming komen, zodat de dokters overal het systeem kunnen gebruiken."Vlaams minister Jo Vandeurzen is het daar volgens Buysse en Uvin alvast mee eens. "In het kader van zijn steun aan eerstelijnsprojecten wordt ook eerstelijnscomfort voor de artsen aangemoedigd", luidt het.Vooraleer definitief van start te gaan, willen de consultants een proefproject opstarten. Artsen zullen dan kosteloos worden uitgerust met de nodige apparatuur, om het systeem uit te proberen. "Hoewel de oplossing al in andere omstandigheden haar degelijkheid heeft aangetoond, willen we een uitgebreide "veldtest" doen met geïnteresseerde artsen. Het is zo dat de uiteindelijke kostprijs sterk afhankelijk zal zijn van de mate waarin het nut en de doeltreffendheid kunnen worden bewezen. Ook voor een eventuele terugbetaling door de overheid is zo'n test belangrijk."Huisartsen die wensen deel te nemen aan het proefproject kunnen contact opnemen met dr. ir. André Buysse op tel. 0493-24.96.61 of e-mail telemon@telenet.be. De artsen zullen dan worden uitgenodigd op een informatiesessie. Daar worden het project en de concrete invulling in detail uitgelegd.