...

Zo beloofde premier Wilmès om nieuwe triagecentra te openen. Dat is vooral voor Franstalig België nodig - waar veel van de oorspronkelijke centra ondertussen gesloten zijn. In Vlaanderen vervelden ze meestal tot testcentra.Maar goed nieuws in ieder geval. Al kaartten dokter Roel Van Giel (AADM/Domus Medica) en dokter Reinier Hueting (ASGB/Kartel) eerder aan dat het weinig zin had om asymptomatische personen door te verwijzen naar testcentra. Als ze een quarantaine-attest nodig hebben, moeten ze toch naar de huisarts. En bij wie kunnen ze anders terecht met al hun vragen?De Veiligheidsraad besliste ook een infolijn te openen om de vragen over covid-19 te beantwoordden waarmee deze personen zitten - precies wat beide artsen vroegen. Beloofd wordt ook om de administratieve belasting voor artsen te vereenvoudigen met een 'coronavoorschrift', dat er midden oktober zou komen.Hoe het er concreet uit zal zien, blijft evenwel afwachten. Zoals ookdokter Van Giel ondertussen aanstipte in de media.Ook de vereenvoudiging van de quarantainemaatregel zou een verlichting moeten zijn voor de huisartsen. Tot nu toe waren twee tests nodig - een in het begin van de quarantaineperiode en een op het einde. Dat wordt nu teruggebracht tot één test, in principe op dag vijf van de ingekorte, zeven dagen durende quarantaine.