...

Acht op tien, dat is de score die artsen geven als ze gevraagd worden naar hun tevredenheid over hun job. Huisartsen halen zelfs 8,6/10.Dat blijkt uit een peiling van Ipsos en Medistrat, die kadert in de studie 'Actual patient's needs'. Naast de jobtevredenheid van artsen peilde het onderzoek ook naar het vertrouwen van patiënten in hun arts. Blijkt dat zowel in de eerste als de tweede lijn dat vertrouwen erg groot is. Vooral de huisartsen worden sterk geapprecieerd. Uiteraard is niet alles rozengeur en maneschijn. De voornaamste bronnen van frustratie wekken geen verbazing: complexe administratie, organisatie van de praktijk, tijdgebrek en ongepast gedrag van bepaalde patiënten. Maar blijkbaar werpen die maar een beperkte schaduw op het plaatje. Verder levert de studie nog meer interessante weetjes op. • Zo is 11% van de huisartsen en 22% van de specialisten voorstander van e-mailcommunicatie met de patiënten. • De therapietrouw laat te wensen over: 37% van de ondervraagde patiënten geeft toe al eens te laat te zijn begonnen met een behandeling.• De gemiddelde duur van een raadpleging bij de huisarts bedraagt 16 minuten.