...

Seksueel en intrafamiliaal geweld vormt wereldwijd een probleem voor de volksgezondheid. Daarbij bepleit het nationaal actieplan ter bestrijding van alle vormen van gender-gerelateerd geweld voor een holistische opvang van de slachtoffers. En dan spelen huisartsen als centrale zorgverleners in de eerste lijn uiteraard een belangrijke rol bij de initiële opvang, verwijzing en opvolging. Vraag is of u weet hoe u het moet aanpakken indien zich een slachtoffer aanmeldt? Welke stappen onderneemt u bij een melding of vermoeden van seksueel of intrafamiliaal geweld? Tot welke instanties kan u zich richten? Hoe zit de zorg voor slachtoffers in elkaar?Het International Centre for Reproductive Health (UGent) stelt vast dat het wetenschappelijk onderzoek hierover op het niveau van de eerste lijn beperkt is. Daarom gaat het centrum nu in opdracht van de FOD Volksgezondheid de rol en de noden van huisartsen na. Dat gebeurt onder meer via deze enquête https://icrh.qualtrics.com/jfe/form/SV_8wSDUC0eLROrPVk De vragenlijst invullen duurt 15 minuten. Aan het einde ervan kan u eventueel uw contactgegevens achterlaten met het oog op deelname aan focusgesprekken.Het doel van dit onderzoek is te komen tot aanbevelingen en klinische richtlijnen wat betreft vorming, instrumenten om te implementeren in de praktijk en ondersteuning bij de zorg voor de slachtoffers.