...

De IMC nam haar beslissing op grond van een nota van de Hoge Gezondheidsraad en de Taskforce Vaccinatie. Het gaat om vaccinatie van tieners met aandoeningen als leukemie, chronische nier- of leverziekten, tieners met een verstoord immuunsysteem, die het syndroom van Down vertonen of die een transplantie hebben ondergaan.Meestal zullen het de huisarts of de kinderarts zijn die op grond van het medisch dossier beslissen of het kind voor vaccinatie in aanmerking komt, aldus de persmedeling van het coronacommissariaat.De bedoeling is, zo luidt de tekst verder, dat er overleg plaatsvindt tussen specialist/kinderarts, het kind en de ouders. De arts noteert de conclusie van het overleg in het medisch dossier - samen met de toestemming van de ouders en het kind.Alleen Comirnaty (het vaccin van Pfizer/BioNTech) is al goedgekeurd voor deze leeftijdsgroep - van bij aanvang werd dit vaccin goedgekeurd vanaf de leeftijd van 16 jaar. De inenting gebeurt in een vaccinatiecentrum.Het gaat om enkele duizenden personen. Ze sluiten in de campagne aan bij de tieners vanaf 16 jaar die wegens het verhoogde gezondheidsrisico prioriteit krijgen.Of tieners vanaf 12 jaar zonder een aandoening die een extra risico inhoudt bij covid ook in aanmerking komen voor vaccinatie met Comirnaty, onderzoekt de HGR op dit moment. De conclusie wordt nog eind van deze maand verwacht.De nota met het betreffende advies is (donderdagmiddag 23/6) nog niet terug te vinden op de website van de HGR. Het sluit aan als deel 2 op het advies voor jongeren tussen 16 en 18 jaar oud met een gezondheidsrisico (deel 1).