...

Wij moeten met lede ogen aanzien dat er eens te meer geen opwaardering voor ons 'ereloon' kan worden gerealiseerd. In Europa en zeker daarbuiten staan wij onderaan de ladder. Ik spreek dan nog niet over sociale bescherming en pensioen. Maar ja, daar spreekt niemand over. Onze praktijktoelage wordt serieus beperkt. Volgens AADM stijgt zij met 70%, maar daarvoor moeten wij voldoen aan de zes telematica parameters, een tijdrovende bezigheid, ten koste van onze consultatieduur en zonder meerwaarde voor onze arts-patiëntrelatie. Daarbij komt dat het systeem voorlopig zeer gebrekkig werkt. Al die administratieve overlast wordt schromelijk onderbetaald. Men laat ons het administratieve werk doen en de ziekenfondsen krijgen de centen toch. Met één pennenstreek is onze Maggie erin geslaagd om collega's die geen volwaardig huisarts zijn er opnieuw bij te rekenen. Ik verwacht dan ook dat zij ons komen versterken om de vele wachten mee op te vangen. Hoe kunnen wij akkoord gaan met een sociaal statuut waar a posteriori nog bijkomende voorwaarden aan zullen verbonden worden waar wij nu nog niets van afweten? (cfr Bvas) Ik denk dat er maar één mogelijk rest voor ons en dit is massaal deconventioneren.