...

Het syndicaat heeft er schoon genoeg van. Ook vorige week nog kregen tal van artsen die onder bvba werken een aangetekende brief van de fiscus in de bus, met een 'bericht van wijziging van de aangifte'. Aanleiding zijn andermaal de fiches 281.50 die door de administratie foutief zijn opgesteld. Rekening presenteren Moeremans roept zijn collega's op om het Riziv en de ziekenfondsen de rekening te presenteren. "De rechtzetting van de foutieve fiches is een extra administratieve taak die ons ook nog eens op extra kosten jaagt. Daarom roepen we alle huisartsen op om hun administratiekost door te rekenen aan de instantie die foutieve fiches opmaakt." Het probleem is inderdaad al sinds augustus 2010 bekend. Duizenden huisartsen met een bvba kregen toen de melding dat erelonen niet aangegeven waren op hun vennootschap. De betalingen van forfaits voor softwarepakketten, zorgtrajecten, beschikbaarheid en gmd's waren op de rekening van de vennootschap terechtgekomen, maar de begeleidende fiche 281.50 was opgemaakt op de arts als particulier. Het gevolg is dat de fiscus die erelonen niet als beroepsinkomsten beschouwt en ze dus onder de personenbelasting belast. Dat kan de arts in kwestie op bijkomende fiscale boetes van 10% komen te staan omdat de fiscus ervan uitgaat dat de erelonen niet aangegeven zijn. Om dat recht te zetten, betaalt de arts extra accountantskosten. Vorige week kondigde het Riziv aan dat er vanaf 9 mei een online module beschikbaar komt waarmee artsen zelf kunnen verifien of de juiste gegevens voor de forfaitaire betalingen zijn doorgeven aan de fiscus (zie AK 2159). Maar het SVH vindt het ongehoord "dat een overheidsinstelling op deze manier haar eigen taak afwentelt op de huisartsen". Met de online module zijn de problemen overigens niet van de baan want er zijn ook andere instanties die in de fout blijven gaan, luidt het. Typebrieven Moeremans: "Ook ik betaal belastingen. Als tegenprestatie mag je verwachten dat de overheid een correct werkende en performante administratie organiseert. Het is niet aan huisartsen om dit 'ambtenarenwerk' te doen." Het syndicaat heeft typebrieven klaar om de meerkost te verhalen op de verantwoordelijken voor de foute aangifte.