...

De huisarts mag geen lapmiddel worden voor overbelaste pediatrische spoeddiensten. Er is nood aan een nieuwe afbakening van de taken en voorrechten van de huisartsgeneeskunde en van de pediatrie binnen en buiten het ziekenhuis. Dat vindt de Franstalige huisartsenkringkoepel Fag. Jean Evrard, diensthoofd kindergeneeskunde van het CHR in Namen, kwam onlangs met het voorstel om huisartsen in te zetten als versterking op de pediatrische spoed. Tegelijk pleit hij voor de invoering van een mini-specialisatie in de pediatrie met 'aangescherpte' competenties, een specifiek Riziv-nummer, een hotline, enz.De Franstalige huisartsenkringen, vertegenwoordigd door koepelvereniging Fag, zien dat helemaal niet zitten. "Vanuit onze eigenheid als huisarts behandelen wij onze patiënten, van de geboorte tot de dood, op een globale manier, zowel fysiek als psychisch, en dat in samenwerking met de tweedelijnszorg. Er is dus geen nood aan een subspecialisatie in de pediatrie."Huisarts is geen loodgieter "We zijn ons maar al te goed bewust van de problemen van de pediatrische spoed en we weten dat het steeds moeilijker wordt om aan de groeiende vraag te voldoen, aangezien veel specialisten voor een privépraktijk opteren", schrijft Dr. Dominique Polomé, secretaris van de Fag. "Toch kan er geen sprake van zijn dat de huisartsen de zorgcontinuïteit garanderen na 18 uur voor patiënten die er vrij voor hebben gekozen om zich tot de tweede lijn te richten voor courante screening en preventie." De wetgeving over de zorgcontinuïteit en de wachtdienst van huisartsen en ziekenhuizen is overigens aan een aanpassing toe, gaat Polomé verder. "Huisartsen reduceren tot loodgieters die lacunes moeten opvullen als gevolg van een slechte organisatie van bepaalde groepen specialisten is niet aanvaardbaar."De Fag sluit zich met dit standpunt aan bij dat van het Franstalige huisartsensyndicaat GBO dat onlangs alle betrokken partijen opriep om samen de taken en voorrechten van de huisartsgeneeskunde en van de pediatrie binnen en buiten het ziekenhuis opnieuw af te bakenen.