...

De landsbond vertrekt vanuit de vaststelling dat huisartsen doorgaans het eerste aanspreekpunt zijn voor mensen met gezondheidsproblemen. Daardoor bekleden ze een unieke positie in de gezondheidszorg en vormen ze een hoeksteen van een "performant en kwalitatief hoogstaand gezondheidssysteem."EvenwichtDe keerzijde is wel dat huisartsen in toenemende mate onder druk staan. Dat houdt onder meer verband met de vergrijzing, de stijging van het aantal chronische zieken, nieuwe technologieën enz. De deelnemers aan de debatavond gaan onder meer in op de vragen of digitalisering en nieuwe technologieën oplossingen kunnen bieden. Daarnaast wordt ingezoomd op de zoektocht naar een beter evenwicht tussen werk en privéleven. MediapartnerAan het panelgesprek nemen onder meer deel prof. Huisartsengeneeskunde Roy Remmen (Universiteit Antwerpen), dokter Herwig Van Pottelbergh en prof. Dirk Avonts, hoofdredacteur Huisarts Nu. Deze laatste modereert. Artsenkrant is mediapartner voor dit event dat zich richt tot huisartsen, huisartsen in opleiding, studenten en alle geïnteresseerde zorgprofessionals. Inschrijven kan ophttps://www.mloz.be/nl/node/5870/register