...

Huisartsen maakten ruim gebruik van het teleconsult . Maar men zette vooral in op telefonische consultaties (99%) Veel minder huisartsen deden ook een beroep op videoconsultaties (29%).Hoe hebben huisartsen het gebruik van teleconsult ervaren? Zien zij een toekomst binnen hun praktijk voor deze consultatievorm? Hoe moet die dan kunnen verlopen, welke obstakels zijn er, wat zijn de voorwaarden voor een goed teleconsult; en wele ondersteuning is er nodig? Uit de bevraging bleek dat huisarsen vooral telefonische consultaties hielden in volgende gevallen:Voor nieuwe pathologie maakten ze veel minder gebruik van deze mogelijkheid (7%). De artsen die ook een beroep deden op videoconsultaties gebruikten deze voornamelijk voor:Huisartsen zagen als voordelen van een teleconsult vooral dat het praktisch makkelijker kan zijn om een consult te organiseren, het verloop daarvan vaak efficiënter is en dat het telefonisch mogelijk is om patiënten frequenter op te volgen. Redenen om bezorgd te zijn over deze werkmethode zijn vooral dat sommige patiënten misschien alleen nog zorg via een teleconsult wensen, de arts bij gebrek aan een lichamelijk onderzoek mogelijk een diagnose kan missen, de arts over de telefoon vaak minder goed de thuissituatie kan inschatten en minder zicht krijgt op de zorgvraag en behandeling.Een aantal huisartsen denkt ook minder voldoening uit een teleconsult te kunnen putten.Perspectieven voor de toekomstDe meeste huisartsen (89%) zien een blijvende plaats voor het teleconsult in hun praktijkwerking, vooral voor de opvolging van chronische patiënten. Veel minder artsen zien het gebruik van de telefoon zitten om een diagnose te stellen (4%). Bij videoconsultaties lijkt dit minder een probleem (19%). Huisartsen noemen wel een aantal voorwaarden om het teleconsult adequaat te gebruiken: Een teleconsult is ... Voor huisartsen moet het aantal beperkt blijven per patiënt, moet het teleconsult correct vergoed worden volgens tijdsinvestering en inhoud , en moet het goed geïntegreerd worden in het geheel van de praktijkvoering.Huisartsen willen ook ondersteuning krijgen voor een goede organisatie van het videoconsult, en voor de vlotte integratie in de praktijk van het telefonische consult.Een ruime presentatie van de resultaten kunt u downloaden van de website van Domus Medica.