...

De erelonen van huisartsen en specialisten mogen volgend jaar met 1,39% geïndexeerd worden. Na jaren beknibbelen op de index hebben de artsen nog eens het vooruitzicht op een normale stijging van de erelonen. Meer is er niet aan de hand.Voor de huisartsen betekent de aanpassing met 1,39% dat ze voor een raadpleging vanaf januari 24,48 euro mogen aanrekenen (in plaats van 24,15 euro nu). Aangezien het remgeld op consultaties geplafonneerd is, kost dat de patiënten niets extra. Hun terugbetaling stijgt evenredig. Voor een huisbezoek mogen huisartsen vanaf januari 36,76 euro aanrekenen.Een verblijf in het ziekenhuis zal voor de patiënt naar alle waarschijnlijkheid goedkoper worden. Bij facturatie van een verblijf worden niet langer de dagen van opname geteld, maar de nachten. Andere forfaits, bijvoorbeeld voor een heropname binnen de tien dagen, vallen weg. Het cumuleren van bepaalde forfaits - als een opname in het dagziekenhuis wordt gevolgd door een ziekenhuisopname bijvoorbeeld - mag niet meer. Domus Medica en het SVH maakten zich eerder deze week zorgen over de boodschap in de media dat de huisarts duurder wordt. De huisarts blijft het goedkoopst voor de patiënt, ook in absolute cijfers, was hun boodschap. "Door het consulteren van een vaste huisarts bespaart de patiënt bovendien ook op consultaties bij specialisten. Het correcte gebruik van de eerste lijn vermijdt overconsumptie van duurdere specialistische zorg."