...

Een Australische observationele studie verzamelde in 2004 gegevens van 198 patiten met een beroerte die via ambulance werden vervoerd naar drie ziekenhuizen (1). Slechts in 32% van de gevallen werd de ambulance onmiddellijk opgebeld. Dat gebeurde significant vaker bij patiten met een ernstig gedaalde Glasgow Coma Schaal of een voorgeschiedenis van beroerte of tia. Mediaan werd het noodnummer in dit geval 44 minuten na het ontstaan van de klachten gedraaid.Geen trombolyse meerWanneer de huisarts als eerste opgebeld werd, duurde het daarentegen mediaan 143 minuten voor er een ambulance verwittigd werd. Iets meer dan een derde van de huisartsen onderzocht de patit eerst zelf. In dit geval kwam de patit haast nooit meer in aanmerking voor trombolyse. De strategie zorgt immers voor een tijdsverlies van mediaan 412 minuten. De onderzoekers raden aan om patiten die u contacteren met symptomen van beroerte door te verwijzen naar het noodnummer. Zelf waarschuwt u het best telefonisch de noodgevallendienst zodat er onmiddellijk een CT-scan en eventueel trombolyse kan worden georganiseerd.Nog snellerHet tijdsverlies bij een cva kan nog verminderd worden door in de ambulance een prenotificatiesysteem te gebruiken (2). In de cardiologie is het al ingeburgerd om een ecg door te sturen naar de spoeddienst vanuit de ambulance, bij beroertezorg gebeurt iets dergelijks nog niet. Amerikaans onderzoek toont nu aan dat een prenotificatiesysteem wel degelijk geassocieerd is met een snellere behandelingstijd van een acuut ischemisch cva.Referenties:1. Mosley I et al. Family Physician Decisions following Stroke Symptom Onset and Delay Times to Ambulance Call. BMC Family Practice 2011, 12: 82.2. Patel MD et al. Prehospital Notification by Emergency Medical Services Reduces Delays in Stroke Evaluation: Findings From the North Carolina Stroke Care Collaborative. Stroke. 2011; 42: 2263-2268.