...

Naar aanleiding van Werelddiabetesdag op woensdag 14 november verspreidde de Sint-Jozefkliniek Bornem & Willebroek een affiche onder de artsen uit de buurt met de vraag om die uit te hangen in hun wachtkamer. Maar op die affiche wordt nergens melding gemaakt van de huisarts, terwijl de rol van de eerste lijn in de diabetesproblematiek net cruciaal is. Het ziekenhuis verontschuldigt zich voor die "onbedachtzaamheid" en benadrukt dat het de huisarts allerminst buitenspel wil zetten, wel integendeel.Op 14 november stellen de campussen van de Sint-Jozefkliniek (SJK) hun deuren open voor het grote publiek. Op de wekelijkse markt in Willebroek biedt SJK de mensen de mogelijkheid om hun bloedsuikerspiegel te laten bepalen. En zowel in campus Willebroek als in campus Bornem zijn er doorlopend infosessies aan verschillende standen. De Bornemse campus organiseert ook begeleide rondleidingen om de mensen kennis te laten maken met diabeteszorg achter de schermen. Dus ook met huisartsen en het LMN uit de streek, denkt u meteen. Maar neen, nergens vermeldt de affiche de rol van de huisarts...Rol van huisarts?"Voor zijn initiatief heeft de Sint-Jozefkliniek geen enkel overleg gepleegd met de lokale huisartsenkring, noch met het Lokaal Multidisciplinair Netwerk", aldus een verontwaardigde dr. Herman Moeremans. "In dat LMN werkt onze huisartsenkring nochtans wel samen met het diabetesteam van het ziekenhuis ter ondersteuning van de zorgtrajecten. Maar op de poster is er enkel plaats voor het diabetesteam, van huisartsen geen spoor.""Diabetes is een erg belangrijke uitdaging voor de gezondheidszorg: voor de gespecialiseerde zorg maar zeer zeker ook voor ons huisartsen. Dan doet het pijn om te zien dat het woord 'huisarts' ontbreekt in het vocabularium van de SJK", gaat dr. Moeremans verder. "Patiënten voorlichten over deze problematiek is nochtans een kerntaak van de huisarts."Subsidiariteit De voorzitter van het SVH, vroeger ook voorzitter van de huisartsenkring van Willebroek, betreurt dat het ziekenhuis de patiënten niet mee helpt 'opleiden' om correct gebruik te maken van de gezondheidszorg. "Onze kring heeft tijdens overleg met de directies en de specialisten van de SJK steeds onderstreept hoe belangrijk het is om in de communicatie naar patiënten toe aandacht te hebben voor de opdracht van elk zorgniveau. Het subsidiariteitsprincipe - eerst de huisarts raadplegen, en indien nodig daarna de specialistische zorg - is daarbij essentieel.""Maar dit initiatief ontkent dat principe volledig. Het dient enkel om patiënten rechtstreeks in de tweede lijn binnen te rijven. Onder meer door zichzelf zomaar te gaan verkopen op de markt..."SJK: 'Geen publiciteitsstunt'De Sint-Jozefkliniek zelf reageert verwonderd op het commentaar van dr. Moeremans. "Dat we mensen tijdens de Werelddiabetesdag de mogelijkheid bieden om hun glycemie op te laten te meten en om uitleg te krijgen over diabetes, is zeker niet bedoeld als publiciteitsstunt om patiënten 'binnen te rijven'", klinkt het in een officiële reactie. "Op het briefje dat mensen mee zullen krijgen als ze na hun glycemiemeting verder nazicht nodig hebben, staat zelfs in het vet Contacteer je huisarts!."Dr. Vera Eenkhoorn en Dr. Annelies Van den Driessche, endocrinologen in de SJK, bevestigen dan ook dat de zorg voor diabetespatiënten grotendeels thuishoort in de huisartsenpraktijk. "Dat hebben we nooit willen betwisten. Dagelijks verwijzen we patiënten terug naar de huisarts voor verdere opvolging. We zijn het volledig met u eens dat een doorverwijzing naar de tweede lijn vanuit de eerste lijn moet komen, en brengen dat ook zo over naar patiënten."Welgemeende excusesDaarom verontschuldigen Dr. Eenkhoorn Dr. Van den Driessche zich in naam van het volledige endocrinologenteam van de Sint-Jozefkliniek. "We bieden onze welgemeende excuses aan voor het feit dat we er niet aan dachten om ons tot de eerste lijn te richten om dit initiatief gezamenlijk te organiseren. We willen een beroep doen op uw begrip en hopen dat onze prille samenwerking hier niet onder hoeft te lijden. Uiteindelijk hebben we allemaal hetzelfde doel voor ogen: de beste zorg bieden voor onze patiënten."