Fedris is een overheidsinstelling, een fusie van het Fonds voor de Beroepsziekten en het Fonds voor Arbeidsongevallen. Werknemers die tussen één en zes maanden arbeidsongeschikt zijn wegens lage rugpijn, en rugbelastend werk uitvoeren (tillen van lasten, ergonomische belasting van de rug of mechanische trillingen via het zitvlak), komen in aanmerking voor een preventieprogramma lage rugpijn.

Via dit programma kunnen werknemers gratis tot 36 sessies volgen in een erkend revalidatiecentrum. Bovendien krijgt de werkgever 470 euro tussenkomst om ergonomische interventies te doen aan de werkpost.

Wanneer toegepast, is dit een heel succesvolle interventie. Bijna 90% van de meer dan 10.000 werknemers die de afgelopen twaalf jaar dit programma hebben doorlopen, is succesvol gere-integreerd.

Maar 800 werknemers per jaar, dat is eigenlijk niet zo veel. Probleem is dat wij arbeidsartsen de werknemers pas terugzien bij werkhervatting, en dan is het opstarten van een dergelijk programma te laat of niet meer nodig.

Het zou handig zijn, mochten onze collega's-huisartsen hun patiënten naar ons doorverwijzen voor een bezoek voorafgaand aan de werkhervatting of een aanvraag tot re-integratietraject

Het zou dus heel handig zijn, mochten onze collega's huisartsen hun patiënten naar ons doorverwijzen voor een bezoek voorafgaand aan de werkhervatting of een aanvraag tot re-integratietraject. We zullen de werknemer nooit dwingen om vroeger het werk te hervatten dan de huisarts aangeeft, maar we kunnen in overleg die persoon wel al mee op weg helpen naar een succesvolle genezing en re-integratie op de arbeidsmarkt.

Dus bij deze een concreet stappenplan voor de behandelende arts, in drie eenvoudige stappen.

1. Je patiënt is al enkele weken ziek omwille van lage rugpijn of na een chirurgische ingreep ter hoogte van de lage rug, of hervallen na een eerdere arbeidsongeschiktheid van minstens 3 weken?

2. Vraag dan wat hij/zij van werk doet. Is hij/zij bijvoorbeeld een heftruckchauffeur, dan wordt zijn rug belast door mechanische trillingen via het zitvlak. Moet hij/zij rekken vullen, dan is het het tillen van lasten dat zijn/haar rug belast. Werkt hij/zij aan de band, dan is er een ergonomische belasting van de rug. In alle drie gevallen komt hij of zij in aanmerking voor een interventie van Fedris. Die moet aangevraagd worden door een arbeidsarts.

3. Verwijs je patiënt door (indien hij of zij dat wilt, uiteraard) voor een bezoek voorafgaand aan de werkhervatting, of voor een re-integratietraject. Verzeker je patiënt dat de arbeidsarts geen controlearts is, en hem/haar niet zal verplichten om vervroegd op te starten, of zal dwingen tot een ontslag om medische redenen. Je kunt een verwijsbrief meegeven aan je patiënt. Of beter nog, je kunt rechtstreeks een aanvraag indienen via Hector, het communicatieplatform met de arbeidsartsen en adviserende artsen dat via eHealth in de meeste softwarepakketten van huisartsen vervat zit. Vermeld in je verwijzing "Fedris preventieprogramma lage rugpijn?"

Zo eenvoudig is het dus. De rest van het werk is aan de arbeidsarts, de arts van het revalidatiecentrum, de werkgever, en uiteraard aan de patiënt zelf.

Fedris is een overheidsinstelling, een fusie van het Fonds voor de Beroepsziekten en het Fonds voor Arbeidsongevallen. Werknemers die tussen één en zes maanden arbeidsongeschikt zijn wegens lage rugpijn, en rugbelastend werk uitvoeren (tillen van lasten, ergonomische belasting van de rug of mechanische trillingen via het zitvlak), komen in aanmerking voor een preventieprogramma lage rugpijn. Via dit programma kunnen werknemers gratis tot 36 sessies volgen in een erkend revalidatiecentrum. Bovendien krijgt de werkgever 470 euro tussenkomst om ergonomische interventies te doen aan de werkpost.Wanneer toegepast, is dit een heel succesvolle interventie. Bijna 90% van de meer dan 10.000 werknemers die de afgelopen twaalf jaar dit programma hebben doorlopen, is succesvol gere-integreerd. Maar 800 werknemers per jaar, dat is eigenlijk niet zo veel. Probleem is dat wij arbeidsartsen de werknemers pas terugzien bij werkhervatting, en dan is het opstarten van een dergelijk programma te laat of niet meer nodig. Het zou dus heel handig zijn, mochten onze collega's huisartsen hun patiënten naar ons doorverwijzen voor een bezoek voorafgaand aan de werkhervatting of een aanvraag tot re-integratietraject. We zullen de werknemer nooit dwingen om vroeger het werk te hervatten dan de huisarts aangeeft, maar we kunnen in overleg die persoon wel al mee op weg helpen naar een succesvolle genezing en re-integratie op de arbeidsmarkt. Dus bij deze een concreet stappenplan voor de behandelende arts, in drie eenvoudige stappen. 1. Je patiënt is al enkele weken ziek omwille van lage rugpijn of na een chirurgische ingreep ter hoogte van de lage rug, of hervallen na een eerdere arbeidsongeschiktheid van minstens 3 weken? 2. Vraag dan wat hij/zij van werk doet. Is hij/zij bijvoorbeeld een heftruckchauffeur, dan wordt zijn rug belast door mechanische trillingen via het zitvlak. Moet hij/zij rekken vullen, dan is het het tillen van lasten dat zijn/haar rug belast. Werkt hij/zij aan de band, dan is er een ergonomische belasting van de rug. In alle drie gevallen komt hij of zij in aanmerking voor een interventie van Fedris. Die moet aangevraagd worden door een arbeidsarts.3. Verwijs je patiënt door (indien hij of zij dat wilt, uiteraard) voor een bezoek voorafgaand aan de werkhervatting, of voor een re-integratietraject. Verzeker je patiënt dat de arbeidsarts geen controlearts is, en hem/haar niet zal verplichten om vervroegd op te starten, of zal dwingen tot een ontslag om medische redenen. Je kunt een verwijsbrief meegeven aan je patiënt. Of beter nog, je kunt rechtstreeks een aanvraag indienen via Hector, het communicatieplatform met de arbeidsartsen en adviserende artsen dat via eHealth in de meeste softwarepakketten van huisartsen vervat zit. Vermeld in je verwijzing "Fedris preventieprogramma lage rugpijn?"Zo eenvoudig is het dus. De rest van het werk is aan de arbeidsarts, de arts van het revalidatiecentrum, de werkgever, en uiteraard aan de patiënt zelf.