...

Michel De Munck, huisarts in Lokeren, overweegt een klacht bij de privacycommissie omdat de ziekenfondsen zijn conventiestatus op hun site publiceren. "Het gaat mij vooral om het grenzeloze disrespect tegenover zorgverstrekkers", aldus Dr. De Munck.Verschillende ziekenfondsen bieden op hun website een zoekmotor aan waarmee iedereen kan nagaan wat de conventiestatus van een bepaalde arts is (zie AK 2228 en AK 2229). Volgens advocate An Vijverman (Dewallens & partners), gespecialiseerd in gezondheidsrecht, schenden de ziekenfondsen hiermee de privacywet, al was het maar omdat ze het nalaten om artsen te verwittigen dat hun persoonsgegevens op het internet worden gezet. Paul Callewaert van de Socialistische Mutualiteit schermt met de plicht dat ziekenfondsen hun leden moeten informeren. Nogal wat lezers vinden het echter niet kunnen dat hun conventiestatus zomaar te grabbel wordt gegooid. Huisarts Michel De Munck is er daar een van. Hij stuurde al een brief naar het christelijke en het socialistische ziekenfonds met de vraag om zijn gegevens te verwijderen. De CM liet al weten hier niet op in te gaan, van de SM kreeg Dr. De Munck nog geen antwoord.Schandpaal Het is Dr. Michel De Munck echter om meer te doen dan enkel de publicatie van zijn conventiegegevens. "Het is het totaalplaatje dat mij stoort. Ziekenfondsen hebben op veel vlakken geen respect voor de zorgverstrekkers. Zij eigenen zich alle rechten toe en wij hebben enkel plichten te vervullen. Wij worden steeds aan de schandpaal genageld. Ook nu weer, want ook dit is respectloos tegenover artsen", fulmineert hij.Ook niet-leden van een ziekenfonds kunnen de zoekmotor gebruiken, en dat baart de huisarts zorgen. "Het klopt dat ziekenfondsen de plicht hebben om hun leden te informeren. Maar iets kenbaar maken, is niet hetzelfde als iets openbaar maken. Dat ook niet-leden aan deze informatie kunnen, gaat volgens mij voorbij aan de informatieopdracht van de ziekenfondsen."Maar dat countert de Christelijke Mutualiteit in het antwoord aan Dr. De Munck. Het ziekenfonds maakt geen onderscheid tussen leden en niet-leden omdat patiënten op voorhand een keuze moeten kunnen maken over een zorgverlener. "Het doel van onze informatieopdracht is precies de conventiestatus van de zorgverlener toegankelijk maken voor mogelijke patiënten. Bepaalde mensen durven hierover immers niet rechtstreeks te spreken met hun arts", schrijft voorzitter Marc Justaert in de brief. "Deze zin maakt me razend", gaat Dr. De Munck verder. "Dit laat uitschijnen dat gedeconventioneerde artsen geen sociale artsen zijn en dat is een serieuze brug te ver! De conventiestatus is voor mij de enige mogelijkheid om niet akkoord te gaan met wat mij wordt opgedragen door de ziekenfondsen. Maar dat de CM doet uitschijnen dat ik geen sociaal engagement heb omdat ik niet geconventioneerd ben, zet kwaad bloed!"KlachtDr. De Munck heeft ook aan de Socialistische Mutualiteit gevraagd om zijn gegevens van de site te halen. Hij wacht pro forma nog op dat antwoord, maar een klacht bij de privacycommissie zit er sowieso in: "Ik laat niet op mijn kap zitten door de ziekenfondsen. Nu is het genoeg geweest."