...

Eerder al meldden we dat de dokter een boete van 146 euro kreeg aangesmeerd omdat hij in de bebouwde kom 73 km per uur reed in plaats van de toegelaten maximumsnelheid van 50 km per uur. Net zoals bij ons mogen in Nederland alleen herkenbare prioriteitsvoertuigen harder rijden dan toegelaten. De huisarts zat in een personenwagen die geen zwaailicht of sirene aan boord had. Voor de derde keer nu al trok dokter Edgar met succes in de tegenaanval voor zijn geldboetewegens te hard rijden. Vroegerwerd hem verzekerd dat dergelijke gevallen voortaan niet meer vervolgd zouden worden als de arts een excuusbrief van de patit kon voorleggen. Niet dus. Overzichtelijke verkeerssituatieDit keer schermde de huisarts bovendien met het argument dat de verkeerssituatie erg overzichtelijk was: andere verkeersgebruikers bracht hij niet in gevaar. Volgens Edgar telde elke seconde. Edgar is het gesol met de flitsboetes meer dan beu, vooral omdat hij telkens wordt teruggefloten bij een levensreddend optreden. Telkens weer moet hij die beslissing dan aanvechten. Hij klaagt aan dat de onduidelijke situatie blijft bestaan. Het openbaar ministerie blijft immers bekeuren bij gelijkaardige gevallen. De bevoegde minister is evenmin van plan om zwaailichten voor huisartsen toe te staan.