...

Het memorandum van de academische huisartsencentra, Domus Medica en ASGB wil de politieke partijen en degenen die na 26 mei verkozen zullen zijn, oproepen om de grote uitdaging in de gezondheidszorg - chronische aandoeningen en multimorbiditeit in de bevolking - aan te pakken met het takenpakket van de huisarts als uitgangspunt. Ook de praktijkopleiders en de haio's ondersteunen de oproep.Bijna alle Belgen hebben een vaste huisarts die het grootste deel van de gezondheidsproblemen samen met de patiënt managet en, indien nodig, gepast doorverwijst naar specialistische zorg, die zich daarmee op haar toegevoegde waarde kan focussen.Het memorandum gebruikt als leidraad het concept van een geïntegreerde zorg met zes kenmerken. Een synthese: Patiëntgericht: "maak van shared decision making en doelgerichte zorg een speerpunt!" Patiëntgerichte zorg is toegankelijke zorg en voorkomt ongelijkheid. Patiënten moeten toegang hebben tot betrouwbare gezondheidsinformatie en het is belangrijk bij (kwetsbare) patiënten de 'levensdoelen' in kaart te brengen zodat dat de verschillende zorgverstrekkers dat als leidraad kunnen nemen.Populatiegebaseerd: niet iedere patiënt met klachten gaat even gemakkelijk op zoek naar hulp. Om de zorg te plannen in de lokale gemeenschap is het nodig de personen met matige tot ernstige zorgbehoeften te kunnen identificeren, en de doelgroepen voor bepaalde zorg in kaart te kunnen brengen. Een huisarts moet op zijn elektronische dossiers voorgeprogrammeerde clinical audits kunnen uitvoeren.Proactieve zorg: wanneer de doelgroepen en de beschikbare middelen in kaart zijn gebracht moeten gecoördineerde acties worden ondernomen om de negatieve gevolgen van aandoeningen te beperken. De huisarts moet een budget krijgen afhankelijk van de groep patiënten die hij opvolgt.Transdisciplinair: de huisarts hoort in een transdisciplinair team thuis samen met de andere eerstelijnsprofessionals, de specialistische zorg en het welzijnswerk. De organisatie van de eerstelijnszone maakt dit team performant, geïnformeerd, en zorgt dat de juiste zorg op de juiste plaats terechtkomt. De eerstelijnszone moet de verbinding kunnen maken tussen de verschillende disciplines.Evidence-based: de zorgverstrekker gebruikt zijn ervaring om de wetenschappelijke aanbevelingen af te stemmen op de verwachtingen van de patiënt. Financier de verankering van het nationale EBP-plan in de dagelijkse praktijk, met autonomie van de partners. Het elektronisch dossier van de arts krijgt beslissingsondersteuning; de richtlijnen zijn in begrijpelijke vorm beschikbaar op het digitaal platform voor de patiënt. Ondersteund door technologie: de invoering van nieuwe technologieën met meerwaarde moet de zorg, de diagnosestelling en de behandeling ondersteunen. De patiënt vindt zijn gezondheids- en welzijnsgegevens, samen met betrouwbare gezondheidsinformatie, op een "digitaal platform" - waar hij de gegevens kan aanvullen, onder meer door indien gepast zijn levensdoelen te verduidelijken. Deze data zijn uitwisselbaar met het elektronisch medisch dossier. Digitalisering ondersteunt ook de epidemiologische datacollectie en het combineren van gegevens.Het memorandum pleit ten slotte voor een belangrijke shift van middelen naar de eerste lijn. Huisartsen zullen weldra met een stuk minder zijn maar moeten nog versterkt worden als medisch ankerpunt.De tekst is ondertekend door de hoofden van de vier huisartsencentra, de voorzitters van ASGB, Domus Medica, Jong Domus en van het ICHO, Overstag (opleidingspraktijken) en 't HOP (haio's).Een koppeling naar de tekst van het memorandum vindt u op de website van Domus Medica en van het ACHG.