...

In 1991 werd bij dr. Marleen Brems Multiple Sclerose gediagnosticeerd. Tot oktober 2012 bleef ze werkzaam als huisarts, daarna liet ze, na 25 jaar, haar praktijk over aan collega's. In een afscheidsbrief aan haar patiënten schreef ze toen dat ze aan een andere fase in haar leven begon. Die fase heeft jammer genoeg amper geduurd: op vrijdag 31 mei overleed ze op 51-jarige leeftijd.