...

"Gehoorverlies is nooit normaal, ook niet vanaf een bepaalde leeftijd", luidt de kernboodschap van de campagne die het RIZIV en de Overeenkomstencommissie Audiciens-VI begin deze maand aftrapten.De campagne richt zich tot huisartsen. "De rol van de huisarts in de herkenning, het bespreekbaar maken en behandelen van gehoorverlies is niet te onderschatten", stelt het Riziv in een persbericht. "Huisartsen kennen als de beste de gevolgen van gehoorverlies voor hun patiënten." Het Riziv duidt er ook op dat sommige mogelijke gevolgen minder gekend zijn, zoals burn-out, dementie en depressie. "Samen met gespecialiseerde zorgverleners kan de huisarts helpen om mogelijke gevolgen te vermijden of verminderen."Volgens de meest recente cijfers (2021) van EuroTrak België rapporteert 9,4% van de respondenten of 1.088.897 mensen dat ze gehoorproblemen hebben. Slechts 34% van de mensen die aangeven dat ze gehoorproblemen ondervinden, gebruikt een hoortoestel. Het Europese gemiddelde is 42%.InformatiepakketOp zijn website stelt het Riziv onder meer een checklist ter beschikking om eerste signalen van gehoorverlies bij patiënten te herkennen, en een vragenlijst om gehoorverlies na te gaan (de HHIE-S, of Hearing Handicap Inventory for the Elderly - Screening version).Ook staat duidelijk op de website bij welke symptomen u als huisarts onmiddellijk moetdoorverwijzen naar de spoedafdeling (met name bij plots, snel erger wordend of fluctuerend gehoorverlies, uni- of bilateraal) dan wel de NKO-arts (bv. bij gehoorverlies of oorsuizen (tinnitus) in één oor of een merkbaar gehoorverschil tussen beide oren; episoden van duizeligheid; enz.).