...

De medicomut besliste gisteren over een structurele besparing van 64,81 miljoen euro. Daardoor kan de indexbeperking uit de conventie 2012 voor intellectuele prestaties - van 2,99% tot 1,5% - alsnog worden opgeheven. De verhoging van de index naar de voorziene 2,99% gaat wel pas in op 1 augustus, niet op 1 juli.Tijdens de moeilijke onderhandelingen over de conventie 2012 eind vorig jaar besliste de medicomut om de helft van de index op intellectuele prestaties af te staan. Met die indexbeperking van 2,99% tot 1,5% wilden de verschillende partijen een half jaar tijd afkopen om een werkgroep 'structurele besparingsmaatregelen' uit te laten werken bij de technische prestaties, als alternatief voor de lineaire besparingen die de overheid had voorgesteld. Deadline voor de alternatieve besparingsmaatregelen was 30 juni 2012. Als ze tegen dan niet goedgekeurd waren door de medicomut en in het Staatsblad waren verschenen, bleef de indexbeperking voor intellectuele prestaties voortduren tot 1 december 2012.'Geen loonsverhoging'Tijdens de medicomut-vergadering van gisteren (25 juni, red.) presenteerde de werkgroep een plan - dat voorziet in een besparing van in totaal 64,81 miljoen euro - dat de medicomut aanvaardde. De uitwerking ervan zal evenwel nog wat tijd in beslag nemen, waardoor de opheffing van de beperking pas ingaat op 1 augustus. (De oorspronkelijke afspraak was dat als de medicomut instemde met het voorstel, de index al op 1 juli opgetrokken zou worden tot 2,99%.) Vanaf begin augustus krijgen huisartsen dus hun volledige index van 2,99% op hun consultaties en huisbezoeken, en ook de index voor consultaties en toezichtshonoraria voor specialisten wordt opgewaardeerd naar 2,99%. Dr. Reinier Hueting van Kartel-partner ASGB, die de medicomut-vergadering bijwoonde, is tevreden met de beslissing. "Maar beschouw deze opheffing van de indexbeperking zeker niet als een loonsverhoging voor huisartsen", benadrukt hij. "Wij krijgen gewoon wat ons toekomt."Opwaardering neurologieEen groot deel van de besparingen van 64,81 miljoen zal gebeuren via de herwaardering van de sleutelletter, wat een procedurevriendelijke manier van bezuinigen mogelijk maakt. Die aanpassing valt immers onder de bevoegdheid van de medicomut. "En dat maakt het ook mogelijk om geld dat uitgespaard wordt, meteen elders te investeren. In casu in de herijking van de index voor intellectuele prestaties", legt dokter Marc Moens (Bvas) uit. De overige besparingen zullen gebeuren via wijzigingen van de nomenclatuur. Dat kan enkele maanden de tijd in beslag nemen - "al gaat het misschien sneller als het over besparingen gaat", lacht Moens - en moet bevestigd worden met een publicatie in het Staatsblad.Winnaars en slachtoffersDe opheffing van de indexbeperking en van de bevriezing van het budget voor het accrediteringsforfait en de praktijktoelage voor huisartsen, kost 52,88 miljoen euro. "Dus hebben wij nog een kleine 12 miljoen euro over om toe te wijzen aan financieel zwakkere disciplines", vertelt Moens. "Ik denk daarbij in de eerste plaats aan de neurologen, die minder verdienen dan de gemiddelde huisarts. Maar ook aan de psychiaters (in het bijzonder de kinder- en adolescentenpsychiaters), de reumatologen, de dermatologen en de algemene internisten."Over de invulling van de bezuinigingsmaatregelen wordt momenteel nog onderhandeld. Normaal gezien is de goedkeuring van de definitieve lijst voorzien voor 9 juli 2012. Grootste slachtoffer lijken de radiologen te zullen worden. Zij zullen zo'n 30 miljoen euro moeten bezuinigen. "Al wil ik benadrukken dat wij echt wel voor hen hebben gestreden. Oorspronkelijk moesten ze het immers met 47 miljoen euro minder stellen", aldus Moens.Uiteraard houden wij u verder op de hoogte van dit dossier.