Binnen de medische wereld en zeker de jongere generaties is er geen hiërarchie meer tussen specialisten en huisartsen. Er wordt niet meer neergekeken op huisartsen, integendeel. Een jarenlange inzet van Domus Medica, haio's, huisartsen en drijvende krachten binnen universiteiten om de huisartsgeneeskunde vanaf de eerste bachelor aantrekkelijk te maken hebben dit kunnen waarmaken.

Stap verder

Nu moeten we een stap verder gaan. We moeten ook aan de buitenwereld, de overheid en de andere partners in de gezondheidszorg de huisartsgeneeskunde verkopen. Vaak wordt er in visieteksten verwezen naar de rol van de eerste lijn en de plaats van de huisarts als medische referentie maar het verschil tussen de woorden en de daden is te groot.

Huisartsen zijn zoveel meer dan een coach voor hun patiënten, wij kennen/kunnen zoveel meer

Wij zijn zoveel meer dan een coach voor onze patiënten, wij zijn zoveel meer dan een 'excuusarts' voor een vergadering of een organisatie. Wij kennen zoveel meer. Wij kunnen zoveel meer. Wij hebben ongelooflijke skills om met beperkte technische ondersteuning tot juiste diagnoses te komen. Wij zijn in staat om patiënten te behandelen rekening houdend met de verwachtingen en de doelstellingen van de patiënt. Wij zijn de verdediger en begeleider van de patiënt maar tegelijkertijd ook een medisch expert in de eerstelijnsgeneeskunde.

Mooiste beroep

Wij moeten dit met trots uitdragen. Niet in een confrontatiemodel maar vanuit samenwerking gestoeld op gelijkheid en wederzijds respect. Samen moeten we de zorg voor onze patiënten opnemen.

Je wordt niet zomaar het mooiste beroep ter wereld. Je bouwt dat op. Elke collega draagt er zijn steentje toe bij. Elke collega maakt van huisartsgeneeskunde het mooiste beroep ter wereld.

Daarom op deze Dag van de Huisarts: dank aan alle collega's voor hun eindeloze inzet voor hun patiënten en voor de uitbouw van het mooiste beroep ter wereld.

Binnen de medische wereld en zeker de jongere generaties is er geen hiërarchie meer tussen specialisten en huisartsen. Er wordt niet meer neergekeken op huisartsen, integendeel. Een jarenlange inzet van Domus Medica, haio's, huisartsen en drijvende krachten binnen universiteiten om de huisartsgeneeskunde vanaf de eerste bachelor aantrekkelijk te maken hebben dit kunnen waarmaken.Stap verderNu moeten we een stap verder gaan. We moeten ook aan de buitenwereld, de overheid en de andere partners in de gezondheidszorg de huisartsgeneeskunde verkopen. Vaak wordt er in visieteksten verwezen naar de rol van de eerste lijn en de plaats van de huisarts als medische referentie maar het verschil tussen de woorden en de daden is te groot.Wij zijn zoveel meer dan een coach voor onze patiënten, wij zijn zoveel meer dan een 'excuusarts' voor een vergadering of een organisatie. Wij kennen zoveel meer. Wij kunnen zoveel meer. Wij hebben ongelooflijke skills om met beperkte technische ondersteuning tot juiste diagnoses te komen. Wij zijn in staat om patiënten te behandelen rekening houdend met de verwachtingen en de doelstellingen van de patiënt. Wij zijn de verdediger en begeleider van de patiënt maar tegelijkertijd ook een medisch expert in de eerstelijnsgeneeskunde.Mooiste beroepWij moeten dit met trots uitdragen. Niet in een confrontatiemodel maar vanuit samenwerking gestoeld op gelijkheid en wederzijds respect. Samen moeten we de zorg voor onze patiënten opnemen. Je wordt niet zomaar het mooiste beroep ter wereld. Je bouwt dat op. Elke collega draagt er zijn steentje toe bij. Elke collega maakt van huisartsgeneeskunde het mooiste beroep ter wereld.Daarom op deze Dag van de Huisarts: dank aan alle collega's voor hun eindeloze inzet voor hun patiënten en voor de uitbouw van het mooiste beroep ter wereld.