...

De deelnemende praktijken konden vijf tot tien procent van hun inkomen verdienen door aan bepaalde indicatoren te voldoen. De klinische indicatoren omvatten 30 procesindicatoren in domeinen als diabetes, COPD, astma en cardiaal risk management. Er werden ook een aantal uitkomstindicatoren gemeten, maar die telden niet mee voor de beloning. Ook de tevredenheid van de patiënten met de huisarts en met de geboden zorg werd gemeten.De maximumbeloning werd vastgesteld op 6890 euro per 1.000 patiënten - de tijd tussen registratie en het uitbetalen van de premie bedroeg niet langer dan drie maanden.Verbeterde regitratie én uitkomsten Procesindicatoren bij diabetes waren bijvoorbeeld: is het HbA1c-gehalte onlangs bepaald? Is de bloeddruk geregistreerd? Is de creatinineklaring gemeten? Is de retina de voorbije twee jaar gecontroleerd? Een uitkomstindicator was bijvoorbeeld: is het HbA1c-gehalte gedaald.Na een jaar bleek op de meeste proces- én uitkomstindicatoren belangrijke vooruitgang te zijn geboekt. Er waren wel uitzonderingen: in het domein 'influenza' hadden er niet meer vaccinaties plaatsgevonden in de doelgroepen; bij vrouwen die in aanmerking kwamen voor cervixscreening was niet vaker op tijd een uitstrijkje gemaakt.Bij de uitkomstindicatoren werd geen vermindering van het aantal exacerbaties waargenomen bij COPD en astma.Praktijken die bij de start van het onderzoek al goed scoorden vertoonden het minst verbetering. Kleinere praktijken vertoonden het meest vooruitgang.Registratiedruk? Patiënten waren ook meer tevreden over hun huisarts (+ 5,9%) en over de organisatie van de zorg (+5,4%). De huisartsen die deelnamen aan het onderzoek kloegen vooral over het extra werk voor de registratie van de kwaliteitsindicatoren.Hoofdonderzoeker van dit experimenteel project is Kirsten Kirchner - ze is als gezondheidswetenschapper werkzaam bij een adviesbureau voor de eerste lijn en promoveert op 10 juli met dit onderzoek aan de Radboud Universiteit Nijmegen.Een bericht op de website van Medisch Contact over de resultaten lokte wel wat sceptische reacties uit. Dat artsen zich meer gaan toeleggen op bepaalde zaken als ze ervoor betaald worden, is maar een weinig verrassende bevinding, reageerde iemand. Huisartsen hebben maar beperkte tijd. Vraag is of de kwaliteit die ze volgens het onderzoek leveren, niet ten koste gaat van de kwaliteit op andere vlakken.