...

De procedure lijkt op het eerste gezicht misschien nogal omslachtig. Maar ze biedt zeker ook voordelen voor de huisartsenpraktijk. De huisarts stuurt een Excel-bestand met alle vrouwelijke patiënten die bij hem een GMD hebben en tot de doelgroep behoren (zie box: Structuur Excel-bestand)Eerste selectie. Aan de hand van het rijksregisternummer zoekt het Centrum voor Kankeropsporing dan uit wanneer de patiënte het laatste uitstrijkje heeft laten maken en voegt die datum toe aan de lijst. Vrouwen bij wie de laatste vijf jaar geen uitstrijkje is afgenomen komen in aanmerking voor het onderzoek. De aangevulde lijst stuurt het CvKO terug naar de huisarts. Maar niet de huisarts wel het CvKO zal de herinneringsbrief sturen, want dat hoort bij de opzet van het onderzoek..."Voor het bevolkingsonderzoek op borstkanker heeft het CvKO eenzelfde onderzoek verricht. Toen bleek dat van de vrouwen die een oproepingsbrief kregen van de huisarts, er twee keer zoveel deelnamen aan de screening", legt Eliane Kellen, coördinator voor het bevolkingsonderzoek op baarmoederhalskanker uit. Gerandomiseerd onderzoekVoor de screening op cervixcarcinoom onderzoekt het CvKO, samen met Domus Medica en de vakgroep huisartsgeneeskunde van UGent, dat nu opnieuw. "De situatie is helemaal anders bij dit bevolkingsonderzoek. Veel vrouwen laten een cervixuitstrijkje maken door een gynaecoloog in plaats van door hun huisarts", aldus dr. Kellen.Bovendien was het opzet van dit onderzoek bij borstkanker retrospectief: achteraf werden vrouwen die een brief van hun GMD-houdend huisarts hadden ontvangen vergeleken met een groep die een algemene oproep hadden gekregen. "Maar ditmaal willen we een gerandomiseerd en gecontroleerd onderzoek opzetten. Het kan bijvoorbeeld zijn dat in de gemeente van de huisarts juist een campagne loopt om zich te laten screenen. Randomisatie voorkomt dat dit soort dingen het resultaat vertekent."Tweede selectie De huisarts merkt daarom op zijn lijst aan welke van de vrouwen die volgens het CvKO in aanmerking komen, toch beter uitgesloten worden van het onderzoek. Wegens co-morbiditeit bijvoorbeeld, of familiale omstandigheden. Misschien is het iemand die ondertussen al voor de aandoening is behandeld. Hij stuurt dan die lijst terug. Eliane Kellen: "De huisarts krijgt van ons ook een model van de oproepingsbrief, die de vrouw aanbeveelt om een uitstrijkje te laten afnemen bij de arts van haar keuze. Maar de huisarts kan de modelbrief aanpassen. Een groepspraktijk kan zijn logo laten plaatsen. Of de huisarts kan benadrukken dat in de eigen praktijk veel uitstrijkjes worden afgenomen."OnderzoeksfaseWanneer het CvKO dan de 'gecorrigeerde' lijst en de aangepaste brief van de huisarts ontvangen heeft, staat alles klaar voor het onderzoek. Het CvKO voert de randomisatie uit en stuurt de vrouwen ofwel een algemene herinneringsbrief, ofwel de oproepingsbrief van de eigen huisarts. Het onderzoek zal vooral volgend jaar lopen. Huisartsen hebben nog even de tijd om de lijsten klaar te maken. "Maar we brengen dit graag voor de zomervakantie onder de aandacht van de huisartsen. De komende maanden hebben ze wat meer tijd om de lijsten aan te maken en de selecties uit te voeren." In de herfst start weer de griepvaccinatie en staan huisartsen niet te springen om extra klusjes, weet dr. Kellen.Huisartsen biedt dit onderzoek in ieder geval een mooie gelegenheid om de eigen betrokkenheid bij de screening op baarmoederhalskanker in de verf te zetten.