...

"Het bericht dat huisartsen moeten leren omgaan met psychofarmaca, schept een vertekend beeld van de situatie. Het feit dat zij meer en meer psychofarmaca voorschrijven, kan bijvoorbeeld betekenen dat meer mensen hun huisarts aanspreken over psychische problemen. Concrete cijfers hebben we daar niet over, maar het is een hypothese die zeker het onderzoeken waard is. Ze leidt ons bovendien naar een dieperliggend probleem. Want waarom zouden huisartsen zelf meer psychofarmaca voorschrijven? Omdat het aanbod in de geestelijke gezondheidszorg de vraag naar psychologische hulp bijlange niet kan volgen."Aan het woord is Jan Van Speybroeck. De directeur van de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid (VVGG) wijst erop dat door het gebrek aan uitvalswegen voor mensen die psychologische bijstand zoeken, huisartsen hen maar moeilijk kunnen doorverwijzen. En om patiënten in die situatie zélf te helpen, beschikken ze vaak over een te klein arsenaal aan 'antwoorden'.Rol van overheid"De rol die geestelijke gezondheidszorg (in casu psychiatrie) speelt in het curriculum van artsen, is erg beperkt. Dat heeft niet alleen als gevolg dat minder en minder artsen voor de opleiding tot psychiater kiezen, maar ook dat huisartsen onvoldoende gewapend worden om patiënten met psychische problemen te helpen. Sommige huisartsen leveren dan wel schitterend werk op dat vlak, maar vaak ligt daar een persoonlijke interesse in het thema aan ten grondslag."Van Speybroeck roept de regering daarom op om te investeren in 'zijn' sector. "Voldoende aanbod voorzien én een context creëren voor dat aanbod, zijn opdrachten voor de overheid. Helaas schiet die daar, zeker qua ambulant aanbod, schromelijk in tekort. Het project van de Vlaamse overheid met zes eerstelijnspsychologen is bijvoorbeeld erg lovenswaardig, maar veel te beperkt. Met de VVGG werken wij aan het verminderen van het stigma dat nog steeds rond psychische problemen hangt. Maar wat voor zin heeft het om mensen de weg naar begeleiding te helpen vinden als ze daar toch in een wachtrij belanden?"