...

De differentiatie van de index was essentieel voor het ASGB. "De Bvas wilde een lineaire indexering - voor iedereen 1,4% - om zo de technische acten uit de wind te zetten. Maar voor ons kon dat absoluut niet", aldus Reinier Hueting. Intellectuele prestaties krijgen nu een index van 1,5%, technische prestaties een van 1%. "In afwachting van structurele besparingsmaatregelen, welteverstaan. Wij kregen bovenden de garantie dat de index van intellectuele prestaties zal stijgen." Het Algemeen Syndicaat eiste ook dat uitgevoerd werd wat eerder werd overeengekomen. Zo moest Impulseo III er absoluut komen. En vanaf een april 2012 is het zover. Hueting: "Maar dat Moens in de krant zegt dat hij het budget daarvoor heeft gevonden, klopt niet. Het is juist de Bvas die er twee jaar voor heeft gezorgd dat er geen akkoord kwam, terwijl het budget er wel al was."ConventieVerder vindt het ASGB het belangrijk dat het sociaal statuut werd opgewaardeerd, hoewel "slechts met 2,99%". Maar met de verhoging van de praktijktoelage met 10%, tot 1.650 euro, hebben we de conventie wel aantrekkelijker kunnen maken. De mutualiteiten wilden die toelage afschaffen om met dat bedrag iets anders te doen, maar dat druist in tegen onze filosofie. Wij beschouwen de praktijktoelage als een verworven recht." Omdat er nog marge was voor iets anders, is ook het accrediteringsforfait met 435 euro verhoogd. "Dat geldt alleen maar naar volledig geconventioneerde en geaccrediteerde artsen. Misschien niet zo'n elegante oplossing, maar zo promoten we toch ook accreditering", aldus Hueting. Hij benadrukt in één adem dat niet-geaccrediteerden niet ontevreden kunnen zijn: "In het oorspronkelijke akkoord stond immers dat zij geen index zouden krijgen. En dat hebben we toch kunnen vermijden, onder meer door in te leveren op de index van anesthesisten." En de automatische verlenging van het GMD? "Die is er opnieuw niet gekomen. Onder andere door de tegenwerking van de Bvas. Maar ook omdat de ziekenfondsen, die die automatische verlenging vorig jaar mee in het akkoord lieten zetten, ons zomaar hebben laten vallen." GMD en derdebetalerHueting wijst erop dat het ASGB nog iets heeft bereikt dat niet tot het akkoord 2012 behoort. "Als het GMD of het GMD+ via derdebetaler afrekent, moet je sinds een april dit jaar ook de bijhorende consultatie via derdebetaler regelen. En dat hebben we kunnen laten opheffen. Officieel gebeurt die ontkoppeling op een februari 2012, maar de ziekenfondsen hebben laten weten dat in januari ook al oogluikend toe te staan.