...

Omdat mannen minder vaak kanker krijgen door besmetting met hpv (567.750 vrouwen tegenover 33.832 mannen per jaar, wereldwijd) is er over hpv bij mannen minder kennis voorhanden. In haar doctoraatsonderzoek ging D'Hauwers na hoe vaak hpv bij peniskanker in België voorkomt, hoe mannen het best op hpv gescreend kunnen worden, wat mannen en vrouwen weten over het virus, over de besmetting en kanker als mogelijk gevolg, en wat hun standpunt ten opzichte van hpv-vaccinatie is.In het operatieweefsel werd bij 71% van de patiënten met peniskanker hpv aangetroffen. Dat betekent niet noodzakelijk dat al deze peniskankers veroorzaakt werden door het virus.In tegenstelling tot het uitstrijkje bij vrouwen bestaat er voor mannen geen standaard screeningsonderzoek. "Tot op heden is een combinatie van uitstrijkjes op verschillende plaatsen (penis en scrotum) noodzakelijk om hpv te vinden bij mannen zonder klachten."Wilde in 2006 50% van de ouders hun dochter laten vaccineren tegen hpv, dan was dat in 2012 gestegen tot ruim 85%. Ook de wens om hun zoon te laten vaccineren, steeg: van 46% (2006) naar 56% (2012). D'Hauwers besluit: "Hpv komt ook voor bij mannen en veroorzaakt ook bij hen kankers. Alhoewel deze mannelijke hpv-gerelateerde ziekten zeldzamer zijn, is verder onderzoek naar betrouwbare screening belangrijk, zowel om ziekte bij de man, als om besmetting bij de vrouw te voorkomen."