...

Dat werd bekendgemaakt op het ogenblik dat beleidsmensen die verantwoordelijk zijn voor de volksgezondheid, zich zorgen maken over het beperkte gebruik van het HPV-vaccin in de Verenigde Staten en vooral over het feit dat er meer verzet groeit tegen het vaccin, rapporteert de New York Times. De NYT herinnert aan de studie die in 2010 in Pediatrics werd gepubliceerd en waarin werd aangetoond dat 44% van de ouders niet van plan was om hun dochters te laten inenten. Een belangrijke verklaring voor de terughoudendheid in de publieke opinie is het verband tussen HPV en seksualiteit, denkt de New York Times.