...

De auteurs besluiten dat de afweerreacties tegen de HPV-types 16 en 18 bij de meisjes die met een interval van 6 maanden twee inentingen kregen, een maand na de laatste dosis niet lager waren dan die bij de jonge vrouwen die drie vaccinaties kregen in een periode van 6 maanden. Niettemin voegen de auteurs eraan toe dat er door het verlies van de non-inferiority voor bepaalde genotypen na 24 tot 36 maanden bij meisjes die slechts twee doses kregen, meer gegevens nodig zijn over de duur van de bescherming om een schema met slechts twee doses te kunnen aanbevelen. (referentie: Dobson SRM et al. JAMA. 2013;309 :1793)