...

Bij de start van de zorgtrajecten werd de duur van het project op vier jaar vastgelegd. Dat bracht mee dat de contracten eind vorige week, op 31 mei, zouden zijn verlopen. De zorgtrajectcontracten worden evenwel verlengd.Voorwaarden iets versoepeldDe patiënt moet zich wel aan de voorwaarden van het contract blijven houden, dat wil zeggen dat hij tijdens het jaar minstens twee contacten met de huisarts moet hebben en één raadpleging bij de specialist. De huisarts van de patiënt moet ook een GMD bijhouden.De beslissing om het zorgtrajectcontract te verlengen, werd eind maart op de Nationale Commissie Geneesheren-Ziekenfonden (NCGZ) genomen en werd medegedeeld via een omzendbrief van het Riziv, die van 29 maart jongstleden dateert.Eind maart werd overigens ook besloten de voorwaarden voor de patiënt enigzins te versoepelen: als jaarlijks bezoek bij een specialist kan het gaan om om het even welke diabetoloog/endocrinoloog - het moet niet noodzakelijk gaan om de arts die het contract mee ondertekende (zie AK2310).LMN?Binnenkort zullen de resultaten bekend worden van de evaluatie die het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid van de zorgtrajecten maakte. Er zou dan nog meer duidelijkheid moeten komen over de nabije toekomst van de zorgtrajecten, en de daarmee samenhangende LMN's. Tegen juli zou er een signaal moeten komen over wat er moet gebeuren met de contracten van de zorgtrajectpromotoren.