...

Vooreerst is er de wetenschappelijke ernst. Zo kan men zich afvragen waarom het rapport vergelijkt met Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Landen waar de spoed niet bepaald optimaal draait. Wil men België gelijkschakelen met de zwakste leerlingen? De studie passeerde trouwens pas in twee sessies de raad van bestuur van het KCE. En het helpt evenmin dat het kabinet De Block krek dezelfde analyses maakt en dezelfde conclusie trekt. Minstens wekt dat het vermoeden van 'politiek getelefoneer'. Kritiek is er ook omdat de auteurs de conclusies nauwelijks doorspraken met de stakeholders. Dat alles doet de reputatie van het KCE als onafhankelijk wetenschappelijk onderzoeksinstituut geen goed. Academisch - in de zin van praktisch niet haalbaar - is het rapport anders wel. Anno 2016 is onduidelijk hoe men huisartsenwachtposten 24/7 wil gaan bemannen. Dat een liberaal politicus als Maggie De Block opteert voor dergelijk uniform model is opmerkelijk. Eerder zou men dit verwachten van haar socialistische voorgangers. Kwaliteitscriteria koppelen aan centen is evident. Eens daaraan voldaan, kunnen de overige modaliteiten echter best aan 'het veld' worden overgelaten. Laat duizend bloemen bloeien, de behoeften/gewoonten op het platteland zijn anders dan in de stad of in verstedelijkte gebieden. Geef huisartsenkringen en regionale ziekenhuizen de kans om dit zelf te organiseren. Het argument dat het voor de patiënt veel transparanter is indien spoed en wachtpost zich op dezelfde site bevinden, klopt natuurlijk. Geen huisartsen meer en iedereen meteen naar het ziekenhuis is nog veel helderder... Aan het begin van dit millennium durfde voormalig minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke het wél aan om een soortement remgeld - letterlijk: rem af die zorg - in te voeren op de spoed. Meteen een gratis tip voor de minister: laat u hierdoor inspireren en koppel het aan (herhaalde) sensibiliseringscampagnes. Het zal tot betere resultaten leiden tegen een lagere kostprijs.