Deze studie werd immers uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse Overheid en heeft als officiële titel 'Het ziekenhuis van de toekomst: uitdagingen en opdracht: een verkennend onderzoek naar hoe het ziekenhuis van de toekomst er kan uitzien in 2030 en 2050 en hoe alle betrokken partners zich daarop kunnen voorbereiden'.

De vooruitgang van de medische wetenschap is enorm en indrukwekkend. Krakende knieën, roestige heupen, falende harten worden standaard vervangen. Doorlooptijd of liever "doorlig"tijd in de ziekenhuizen van vandaag zijn al indrukwekkend verkort. Dit alles bevordert de levenskwaliteit van de Vlaamse bevolking. Geen twijfel mogelijk. Dit alles heeft echter een behoorlijk stevig prijskaartje. Het inzetten van de schaarse middelen op een verantwoorde en efficiënte manier zijn dan ook evident.

Ik had gehoopt dat 'samenwerken in de zorg' het nieuwe mantra zou zijn dat in dit groenboek naar voren zou komen

De onderzoekers geven in een eerste luik een overzicht van al deze gekende uitdagingen. In een tweede luik gaat men vooral op zoek naar de noden van de persoon met een zorg en ondersteuningsnood, de patiënt, weet je wel. In dit tweede luik zet men dan ook terecht, de patiënt 'echt' centraal. Meer en meer groeit overal het inzicht dat de patiënt een copiloot moet zijn van zijn eigen zorgtraject. En terecht!

Primary care of the future?

De zorg om en voor de patiënt stopt niet wanneer hij ontslagen wordt uit een ziekenhuis. Dit groenboek heeft het wel kort over geïntegreerde zorg, samenwerking tussen alle zorgverleners, transmurale zorg, en - ongelooflijk maar waar - over de huisarts als poortwachter.

Ik heb persoonlijk niks tegen de huisarts, wel integendeel. Ik onderschrijf de belangrijke rol die de huisarts heeft in de eerste lijn. Ik had echter gehoopt dat - mede door de vele projecten en gesprekken in kader van de pilootprojecten geïntegreerde zorg - we al iets verder in ons denken stonden.

Ik had gehoopt dat "samenwerken in de zorg" het nieuwe mantra zou zijn dat ook uit dit groenboek naar voren zou komen. "Geen enkele gezondheidszorgbeoefenaar of welzijnswerker is immers in staat om zuiver en alleen vanuit zijn eigen expertisedomein geïntegreerde zorg te bieden", dixit Jo Vandeurzen in het voorwoord van het boek 'Samenwerken in de Zorg', recent uitgegeven door die Keure in opdracht van dezelfde Vlaamse Overheid en uitgewerkt door Federatie Vrije Beroepen. Ik zocht dan ook vol verwachting naar meer in dit groenboek. Meer over de link eerste lijn, tweede lijn. Meer over een echte transmurale samenwerking waarin de patiënt echt centraal staat. Helaas blijft dit groenboek steken in analyses over klinische netwerken ( locoregionaal, supraregionaal).

Future of health!

Maar uiteindelijk komt alles goed. Er is de laatste jaren al heel wat nagedacht op verschillende fora over samenwerking, geïntegreerde zorg, ziekenhuisnetwerken, eerstelijnszones, zorgstrategische planning,...

Ik geloof dan ook graag dat dit groenboek een stevige aanzet kan zijn tot meer: meer dialoog tussen eerste en tweede lijn, meer afstemming tussen ziekenhuisdirecties en eerstelijnsgezondheidswerkers, meer overleg tussen ziekenhuisnetwerken en eerstelijnszones. Gewoon meer! Ik kijk uit naar een plan van aanpak voor 'Meer en Duurzame Future Of Health'.

Deze studie werd immers uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse Overheid en heeft als officiële titel 'Het ziekenhuis van de toekomst: uitdagingen en opdracht: een verkennend onderzoek naar hoe het ziekenhuis van de toekomst er kan uitzien in 2030 en 2050 en hoe alle betrokken partners zich daarop kunnen voorbereiden'. De vooruitgang van de medische wetenschap is enorm en indrukwekkend. Krakende knieën, roestige heupen, falende harten worden standaard vervangen. Doorlooptijd of liever "doorlig"tijd in de ziekenhuizen van vandaag zijn al indrukwekkend verkort. Dit alles bevordert de levenskwaliteit van de Vlaamse bevolking. Geen twijfel mogelijk. Dit alles heeft echter een behoorlijk stevig prijskaartje. Het inzetten van de schaarse middelen op een verantwoorde en efficiënte manier zijn dan ook evident. De onderzoekers geven in een eerste luik een overzicht van al deze gekende uitdagingen. In een tweede luik gaat men vooral op zoek naar de noden van de persoon met een zorg en ondersteuningsnood, de patiënt, weet je wel. In dit tweede luik zet men dan ook terecht, de patiënt 'echt' centraal. Meer en meer groeit overal het inzicht dat de patiënt een copiloot moet zijn van zijn eigen zorgtraject. En terecht!Primary care of the future?De zorg om en voor de patiënt stopt niet wanneer hij ontslagen wordt uit een ziekenhuis. Dit groenboek heeft het wel kort over geïntegreerde zorg, samenwerking tussen alle zorgverleners, transmurale zorg, en - ongelooflijk maar waar - over de huisarts als poortwachter.Ik heb persoonlijk niks tegen de huisarts, wel integendeel. Ik onderschrijf de belangrijke rol die de huisarts heeft in de eerste lijn. Ik had echter gehoopt dat - mede door de vele projecten en gesprekken in kader van de pilootprojecten geïntegreerde zorg - we al iets verder in ons denken stonden. Ik had gehoopt dat "samenwerken in de zorg" het nieuwe mantra zou zijn dat ook uit dit groenboek naar voren zou komen. "Geen enkele gezondheidszorgbeoefenaar of welzijnswerker is immers in staat om zuiver en alleen vanuit zijn eigen expertisedomein geïntegreerde zorg te bieden", dixit Jo Vandeurzen in het voorwoord van het boek 'Samenwerken in de Zorg', recent uitgegeven door die Keure in opdracht van dezelfde Vlaamse Overheid en uitgewerkt door Federatie Vrije Beroepen. Ik zocht dan ook vol verwachting naar meer in dit groenboek. Meer over de link eerste lijn, tweede lijn. Meer over een echte transmurale samenwerking waarin de patiënt echt centraal staat. Helaas blijft dit groenboek steken in analyses over klinische netwerken ( locoregionaal, supraregionaal). Future of health!Maar uiteindelijk komt alles goed. Er is de laatste jaren al heel wat nagedacht op verschillende fora over samenwerking, geïntegreerde zorg, ziekenhuisnetwerken, eerstelijnszones, zorgstrategische planning,... Ik geloof dan ook graag dat dit groenboek een stevige aanzet kan zijn tot meer: meer dialoog tussen eerste en tweede lijn, meer afstemming tussen ziekenhuisdirecties en eerstelijnsgezondheidswerkers, meer overleg tussen ziekenhuisnetwerken en eerstelijnszones. Gewoon meer! Ik kijk uit naar een plan van aanpak voor 'Meer en Duurzame Future Of Health'.