...

Onlangs hebben Colombiaanse artsen nog een aandoening toegevoegd aan dit lijstje: lupus erythematodes. Dat is de meest voorkomende vorm van lupus, een chronische auto-immuunziekte die optreedt wanneer het immuunsysteem de cellen van het organisme aanvalt. De studie aan de Rosario-universiteit in Bogota omvatte 7.000 vrouwen in de menopauze die gezond waren of lupus hadden en die al dan niet behandeld werden met HST. Uit het onderzoek blijkt dat een vrouw die behandeld wordt met HST, bijna twee keer (1,96) meer risico loopt om lupus erythematodes te krijgen. De auteurs stippen aan dat een vrouw in de menopauze die met hormonen behandeld wordt niet noodzakelijk lupus krijgt. Er zijn nog andere factoren in het spel - genetische, immunologische en omgevingsfactoren. Ze vinden ook dat er aanvullende studies nodig zijn om het verband tussen HST en lupus te bevestigen.