...

Het onderzoek past in een akkoord tussen de vier landen om samen een farmaceutisch beleid te ontwikkelen. Toen dit akkoord tot stand kwam in 2015 - en toen Oostenrijk er in 2016 bijkwam -, stelde het kabinet van minister De Block het vooral voor als een manier om door gezamenlijk te onderhandelen, een betere prijs voor dure geneesmiddelen te bedingen.BeleidsinstrumentVolgens het KCE-rapport is de bedoeling van de horizon scanning (HS) een betere beleidsplanning en vroegtijdige onderhandelingen (early dialogues) met de industrie. Wanneer ze weten wat er aankomt, kunnen regeringen hun geneesmiddelenbeleid, de budgettaire planning en terugbetalingsregelingen daar beter op afstemmen.De vier landen, verenigd in de BeNeLuxA Collaboration, zijn niet de enige die aan horizon scanning doen. De techniek is onder meer bekend in de UK, de VS, Zweden, Italië,... Binnen de BeNeLux-groep staat Nederland al verder met het systeem. Horizon scanning kan gebeuren door academische instellingen, onafhankelijke onderzoeksinstellingen of overheidsinstanties.FocusDe BeNeLuxA Collaboration zal focussen op geneesmiddelen die binnen of buiten het ziekenhuis gebruikt worden en een grote impact hebben: financieel, klinisch en/of organisatorisch. Zitten ook in de scope: eerste versies van biosimilars en cel en/of gentherapieën waarvoor de EMA (het Europees geneesmiddelenbureau) een vergunning als geneesmiddel overweegt.De HS-database moet middelen in bepaalde stadia van ontwikkeling oplijsten (late fase II, vroege fase III), maar weesgeneesmiddelen en middelen met een fast track status worden al vroeger in kaart gebracht. Aparte lijsten worden aangelegd van middelen in een late ontwikkelingsfase waarvan een grote impact verwacht wordt.InformatiebronnenEen gezamenlijke instelling van de vier landen moet actief naar deze toekomstige geneesmiddelen op zoek, het liefst met een deels geautomatiseerde bevraging van informatiebronnen. Onderzocht moet worden of en hoe de instelling kan beschikken over informatie van de EMA. Het KCE onderzocht in België ook de haalbaarheid om informatie uit te wisselen met farmaceutische bedrijven.Pharma.be is overigens bereid om deel te nemen, onder bepaalde voorwaarden. De informatie is vertrouwelijk en de database beschermd - alleen bevoegde instanties van de vier landen mogen de database inkijken. HS mag ook geen voorwaarde worden voor terugbetaling en beslissingen over terugbetaling worden alleen genomen wanneer de een firma een aanvraag indient. Pharma.be wil niet dat er een afzonderlijk budget komt voor nieuwe geneesmiddelen.PrioriteitenWanneer de informatie geïnventariseerd en gefilterd is, is het vervolgens aan de nationale regeringen om de eigen prioriteiten te bepalen. Die kunnen wel van land tot land verschillen. Maar dat hoeft de landen helemaal niet tegen te houden om vervolgens opnieuw verder samen te werken.Het KCE ging na welke middelen nodig zijn om horizon scanning op te starten, en hoe men de stappen naar de ontwikkeling van deze database kan zetten. Men kan ervoor kiezen samen een nieuwe eenheid op te zetten, dat uit te besteden aan een derde partij. Men kan ook een al bestaande HS-eenheid nemen en die uitbreiden voor het gezamenlijke doel.