...

Om deze opvang van vrouwen die een hoog risico van recidive vertonen, en die gespecialiseerde psychiatrische begeleiding nodig hebben, te verzekeren maakt minister van Volksgezondheid, Maggie De Block jaarlijks ruim 1 miljoen euro vrij. Daarmee wordt het in het centrum aanwezige kader uitgebreid met een 15-tal FTE, speciaal voor deze afdeling.De minister van Justitie, Koen Geens, zorgde voor een budget van ruim 400.000 euro voor de veiligheidsinfrastructuur (omheining, toegangscontrole, camera's,...).Upgrade bestaande beddenDe totale omkadering van de afdeling, die de naam Lumen meekrijgt, bedraagt 27,5 FTE. Raf De Rycke, voorzitter van de organisatie Broeders van Liefde, benadrukt dat er voor deze nieuwe unit geen nieuwe bedden werden gecreëerd.Een bestaande opnameafdeling werd gesloten en de moderne infrastructuur ter beschikking gesteld van de nieuwe unit. Dat komt vooral neer op een personeelsupgrade van de bestaande bedden - om dat mogelijk te maken werden elders nog eens vijf bedden buiten gebruik gesteld.De aanpak in de eenheid focust zich op genderspecicieke risicofactoren voor het delinquent gedrag - samenhangend met misbruik in het verleden of een specifieke gezinssituatie. Er is bijzondere aandacht voor agressiemanagement, gebruik van drugs, manipulatief en destructief gedrag, hechtingsproblematiek. In vergelijking met mannelijke geïnterneerden heeft deze doelgroep al een langere voorgeschiedenis van psychiatrische problemen, meer comorbiditeit en een hogere mate van psychopathologie.Het PC Sintt-Jan Baptiste evolueert hiermee naar een meer categorale werking: op een totaal van 219 bedden, worden er nu 65 ingenomen door geïnterneerde patiënten, dat is goed voor bijna een derde. Er waren al 45 bedden gereserveerd voor patiënten met een medium-riskprofiel.De bedoeling is dat patiënten in Lumen worden geheroriënteerd naar een aangepaste unit. Dat kan in het lokale zorgcircuit zijn of naar het reguliere netwerk. Opvolging door een forensisch mobiel team is ook een mogelijkheid.Achilleshiel"De opvang van geïnterneerden was voor ons land jarenlang een achilleshiel: geen aangepaste zorg en opvang", zo stelde minister van Volksgezondheid Maggie De Block in een toespraak in het (toekomstige) centrum. "Geïnterneerden bleven vaak in de gevangenis zitten. Het Europees Hof heeft er ons land meerdere keren voor veroordeeld."Maar daar wordt hard aan gewerkt en daar komt nu ook verandering in, onderstreepte ze. De minister kondigde recent al een aantal nieuwe faciliteiten aan. Naast het FPC in Gent komt er ook een FPC met 182 bedden in Antwerpen (waarvan maximum 10% voor vrouwen).Daarnaast zijn er 30 bedden gepland voor een long stay-project in UPC St.Kamillus Bierbeek. En in Wallonië is er een vergelijkbaar nieuw project in Doornik (Les Marroniers).