...

Het Leuvense UZ stelt sinds enige tijd hoofddoeken ter beschikking voor het personeel. Omwille van hygiënische redenen en om de patiëntveiligheid en herkenbaarheid te waarborgen, zo vertelt hoofdgeneesheer Frank Rademakers aan stampmedia.be.In 2010 stelde minister Onkelinx dat een hoofddoek geen reden mag zijn om een stageplaats in een ziekenhuis te weigeren, al moeten moslima's - net zoals andere stagiairs, wel voldoen aan alle regels van de ziekenhuishygiëne. Dat besliste de minister nadat stagiairs met een hoofddoek geen stageplaats vonden omdat enkele ziekenhuizen dat niet hygiënisch vonden.Het UZ Leuven heeft in deze kwestie een praktische oplossing uitgedokterd. Sinds enige tijd stelt de facilitaire dienst hoofddoeken ter beschikking voor het personeel, zo bericht stampmedia.be. "Onze hoofdbekommernis is dat de patiëntveiligheid niet in het gedrang komt. Hygiëne is zeer belangrijk voor onze patiënten", zegt Dr. Rademakers aan de mediasite. De arts voegt er nog aan toe dat herkenbaarheid belangrijk is in het UZ. Ook daarom voorziet het ziekenhuis zelf hoofddoeken zodat er geen verwarring ontstaat bij patiënten.