...

Het nieuwe KB dat op 18 augustus in werking trad, vult een wet uit 1978 aan. Daarin stond al dat hoofdartsen - in het juridische jargon nog altijd hoofdgeneesheren genoemd - beheersbeslissingen inzake organisatie en coördinatie van medische activiteiten moeten voorbereiden en uitvoeren. Het nieuwe besluit voegt daar aan toe dat de hoofdarts de raad van bestuur van het ziekenhuis bijstaat bij beheersbeslissingen inzake de medische activiteiten. En die bepaling sluit dan weer aan bij een andere recente nieuwe verplichting. Met name dienen hoofdartsen voortaan vast te worden uitgenodigd op de raad van bestuur.Ze moeten ook voor elke in het ziekenhuis werkzame arts een persoonlijk dossier aanleggen. Daarin zitten gegevens met betrekking tot het diploma, visum, opleidingen en vormingen, indiensttreding, performantiebeoordelingen, accreditering, verzekeringstoestand burgerlijke aansprakelijkheid. Nadat de arts in kwestie zijn/haar laatste prestatie verrichtte, dient het dossier nog 30 jaar bewaard te blijven.'In de cloud'Nieuw is ook dat patiëntengegevens voortaan niet langer 'in' het ziekenhuis bewaard hoeven te worden. Het volstaat dat ze 'door' het ziekenhuis bewaard worden en dat hoeft dus niet intramuraal te gebeuren. Het mag nu ook op een server, in een (private) cloud enz."Indien hij meent dat de goede gang van zaken met betrekking tot het risicobeheer en de veiligheid van de patiënten in het medisch departement in gevaar komt", kan de hoofdarts voortaan ook verplicht worden om een 'medical audit' te organiseren, zo stelt het nieuwe KB nog."Een stap op weg naar meer transparantie over het functioneren van ziekenhuisartsen", zo beoordeelt de koepel van zorginstellingen Zorgnet Vlaanderen dit alles. Tegelijk vindt de organisatie dat de hoofdarts -"en het ziekenhuis in het algemeen"- nog niet alle noodzakelijke instrumenten in handen heeft om aan een echte evaluatie te doen of hieraan gevolg te geven.