...

Uiteraard gelden afrondingen enkel voor betalingen met baar geld. Voor elektronisch geldverkeer kan er nog altijd tot twee cijfers na de komma afgerekend worden. Dat geldt tenminste voor handelaars.Riziv: njet Hoe zit het echter met de erelonen van de artsen? De conventietarieven gaan in vele gevallen immers ook tot twee cijfers na de komma. Zo rekent een geaccrediteerd huisarts volgens het conventietarief bijvoorbeeld 24,48 euro aan voor een raadpleging in zijn praktijk. Werkt hij met een betaalterminal of betaalt de patiënt dit bedrag via de regeling derdebetaler dan blijft dit ook zo. Het is dan 24,48 euro en geen cent meer of minder. Indien de patiënt echter cash betaalt, dan is het volgens de FOD Economie sinds 1 oktober wel toegelaten het honorarium naar boven af te ronden. Toch lijkt dat geen goed idee. Desgevraagd raadt dokter Ri De Ridder, leidend ambtenaar Dienst Geneeskundige Verzorging van het Riziv, het immers af. "Van de FOD Economie mag het. Maar wie het akkoord artsen-ziekenfondsen onderschrijft, dient zich aan de afgesproken tarieven te houden. Afronden is dan uit den boze", aldus dokter De Ridder.CM: geen halszaak Het christelijk ziekenfonds is in deze milder dan het Riziv. De CM zegt er zich van bewust te zijn dat artsen de honoraria zullen afronden. Dat gebeurt nu trouwens ook al. CM-voorzitter Marc Justaert voegt eraan toe hiervan "geen halszaak" te maken. Zolang het uiteraard niet de spuigaten uitloopt. 24,48 euro afronden naar 24,50 euro moet dus kunnen. Meer zit er echter niet in.