...

Daarmee begint de orthopedist Jan Van Meirhaeghe aan zijn tweede termijn van drie jaar als voorzitter van het VAV. Hij wijst er in zijn voorwoord in het ledenblad Periodiek wel op dat het ledenaantal van de vereniging blijft afkalven. Daarbij vraagt De Damse arts zich openlijk af of het VAV de deur niet moet openzetten naar andere medische beroepen dan enkel artsen. Jan Van Meirhaeghe: "Net zoals mijn voorgangers herhaal ik dat het VAV moet blijven bestaan zolang de gezondheidszorg en het gezondheidsbeleid niet overgeheveld zijn naar Vlaanderen."Afscheidnemend voorzitter Lieve Van Ermen blikt in haar voorwoord onder meer terug op haar bestuursperiode. Een van de hoogtepunten was een academische zitting in oktober 2022 in Antwerpen naar aanleiding van de honderdste verjaardag van het VAV. Op 14 oktober 2023 organiseert het Verbond trouwens opnieuw een symposium met als thema 'Naar een communautarisering van de gezondheidszorg in 2024!'. Zegden reeds toe als sprekers: prof. em. Jan De Maeseneer, dokter Jonas Brouwers en dokter Marc Bosquet.Hetzelfde nummer van Periodiek drukt af een brief van minister van binnenlandse zaken, institutionele hervormingen en democratische vernieuwing Annelies Verlinden. De brief is een antwoord op een VAV-schrijven. De minister geeft een stand van zaken in verband met een nieuwe staatshervorming.Ze wijst erop dat de consultatierondes met de vicepremiers van de meerderheid zijn afgerond. "Wat in het bijzonder het thema van de gezondheidszorg betreft, finaliseerde de betrokken thematische werkgroep -die tot taak had een rapport op te stellen over een aantal vragen in verband met de bevoegdheidsverdeling- haar werkzaamheden. (...) Dat rapport identificeert en bespreekt enerzijds de probleempunten en reikt anderzijds een aantal mogelijke pistes aan die verder kunnen worden onderzocht en onderhandeld op het politieke niveau", aldus Verlinden. De volgende stap is dat de eerste minister en de regering bekijkt hoe het verder moet. Ver staan de voorbereidingen voor een zevende staatshervorming dus nog niet en dat beseft ook de minister. "Ook ik had gehoopt ondertussen al verder te staan," aldus Verlinden. "Maar het voorbereiden van een staatshervorming en van een bevoegdheidsverdeling is politiek een complex en tijdrovend gebeuren."