...

Problemen die zich voordoen zijn onder meer bijziendheid, verziendheid, glaucoom en staar. Tot de belangrijkste oorzaken horen vergrijzing, veranderende levensstijl en beperkte toegang tot oogzorg, vooral in lage- en midden-inkomenslanden. Typisch voor die veranderende levensstijl is dat we tegenwoordig veel tijd doorbrengen achter het scherm, en het zijn vooral kinderen en jongeren die daarin uitblinken. Een direct gevolg hiervan is dat die jonge leeftijdsgroep steeds minder (lang) buiten komt. Binnenblijven zorgt ervoor dat de ooglens bijna nooit ontspant, wat buiten wel gebeurt. Het aantal bijziende kinderen neemt dan ook toe. Deze trend is bijvoorbeeld duidelijk merkbaar in China, waar technische ontwikkelingen (smartphone, tablet) de laatste jaren een hoge vlucht namen. Staar Wereldwijd zijn 65 miljoen mensen blind of slechtziend. Bij deze groep is de oorzaak veelal staar (synoniem met cataract, wat een vertroebeling van de lens inhoudt waardoor men wazig gaat zien, nvdr). Nochtans kan staar relatief makkelijk worden verholpen door een operatie. Daarnaast kunnen ook ongeveer 800 miljoen mensen hun dagelijks werk niet deftig uitvoeren omdat ze niet eens over een bril beschikken. Het is dan ook in de westelijke en oostelijke delen van de Sub-Sahara en in Zuid-Azië dat het percentage blinden acht keer hoger ligt dan in hoge-inkomenslanden. De WHO schat dat er 14,3 miljard dollar nodig is om de één miljard mensen met beperkt zicht of blindheid als gevolg van staar en bij- en verziendheid te helpen."Onze wereld is gebaseerd op onze capaciteit om te zien, en oogzorg, inclusief behandeling van [oog]problemen, is nodig zodat mensen hun maximale potentieel kunnen bereiken," zegt Alarcos Cieza van de WHO.Bekijk hier het rapport van de WHO: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/328717/9789241516570-eng.pdf(Gebaseerd op een persbericht van ips news)