...

Dat bericht SmartHealth. De Duitse marktonderzoekers van research2guidance deden al voor de zesde keer onderzoek naar trends op de wereldwijde markt voor gezondheidsapps. Meer dan 2600 ontwikkelaars en andere betrokkenen - meer dan de helft daarvan uit Europa - vulden de online vragenlijst in. In vergelijking met vorige jaren/onderzoeken neemt het aanbod health apps langzamer toe. In totaal telden de diverse app-stores op het moment van het onderzoek zo'n 259.000 mHealth apps. Het grootste deel daarvan wordt echter nauwelijks gedownload, stelden de onderzoekers vast. De toename van het aantal apps overtreft in 2016 voor het eerst de bereidheid van consumenten om apps te downloaden. "Voor nieuwe toetreders wordt het steeds moeilijker om in zo'n verzadigde markt nog voldoende origineel te zijn", aldus de onderzoekers. Dat lijkt enigszins in tegenspraak met de vaak gehoorde stelling dat mHealth nog maar in zijn kinderschoenen staat. Health en fitnessHet marktonderzoeksbureau analyseerde dat de totale wereldwijde omzet steeds vaker terecht komt bij een relatief kleine groep (21 procent) succesvolle producenten die meer dan 100.000 dollar omzetten met hun app-portfolio. De grootste spelers zijn actief in het health & fitnesssegment, waar de omzet veel groter is dan in de markt voor (professionele) medical apps. Spelers uit de zorgsector, zoals verzekeraars, ziekenhuizen en farmabedrijven zijn in de minderheid op productievlak. Meer dan de helft van alle mHealth appproducenten zijn technologiebedrijven of makers van apps voor andere marktsegmenten. Volgens research2guidance nog is de verkoop van hardware in combinatie met een app vandaag de grootste bron van omzet. Het gaat voornamelijk om zogenaamde activity trackers, en in mindere mate om sensoren en hardware voor klinisch gebruik. U kan uittreksel van het complete rapport downloaden op de site van research2guidance.