...

Jarenlang was dokter Roelandt een van de sterkhouders van de Vlaamse huisartsgeneeskunde. Eerst als voorzitter van de Unie der Huisartsenkringen - in haar gloriejaren één van de belangrijkste en financieel gezondste organisaties van huisartsen. Later als mede-grondlegger van Domus Medica. Als geen ander zag hij in dat enkel eenheid tot resultaten kan leiden in een verdeeld huisartsenwereldje. Hij zette door, ondanks bakken kritiek en tegenkanting. Dat typeert hem. Ook al was hij het ongetwijfeld niet met alles eens, toch zal hij de groeiende impact van de eenheidsvereniging met genoegen vaststellen. Onderbelicht is zijn positieve houding ten opzichte van de (medische) pers. Ondanks een drukke praktijk, een gezin en een ongebreideld engagement in de huisartsenwereld was Patrik Roelandt nooit te beroerd om uitleg te geven. Opnieuw en opnieuw. Tot de boodschap correct passeerde. Misschien was hij dan wel een huisarts van de oude stempel - wat is daarmee mis trouwens? - Patrik Roelandt was er zich zeer goed van bewust dat communicatie ongelooflijk belangrijk is. Kwakkels, moddergooien of roddels waren hem vreemd. Juiste informatie was essentieel. We kunnen hem daarvoor enkel dankbaar zijn. Onvermijdelijk brengt dit verschrikkelijke voorval een hernieuwde discussie op gang over de veiligheid van huisartsen op huisbezoek en tijdens wachtdiensten. Dat thema lag de overledene zelf trouwens na aan het hart. Is dit oplosbaar? Huisbezoeken in gure buurten bij individuen van twijfelachtig allooi lijken bij het beroep te horen. Huisartsen worden niet enkel met ziektebeelden geconfronteerd maar vaak ook met een steeds agressievere samenleving. Het voordeel van het huisbezoek - de arts leert de patiënt in zijn eigen biotoop kennen - is tegelijk ook een belangrijk nadeel. Dienen artsen tijdens de wachtdienst of op huisbezoek voortaan gewapend rond te lopen? Hopelijk niet, de remedie is erger dan de kwaal. Tal van veiligheidsmaatregelen werden echter al uitgeprobeerd: wachtposten met chauffeur en beveiliging, geolocalisatie, registratie van telefoonnummers, alarmknoppen onder bureaus, enz. De overheid is zich hopelijk bewust van de problemen. Efficiënte veiligheidsmaatregelen dringen zich op. En wel zo vlug mogelijk.