...

Als we de titel van homeopaat reserveren voor dokters in de geneeskunde, is dat toch al een duidelijke stap vooruit. Dat zei Onkelinx deze week in De Standaard. Veertien jaar nadat de wet van toenmalig minister Colla groen licht kreeg, staan niet-conventionele geneeswijzen weer hoog op de politieke agenda. Woensdag nog waren de decanen en de Academie te gast op een hoorzitting in de Senaat. (Een beeldverslag staat op onze website.) Parlement buitenspelDe kaderwet die Colla schreef, bedoeld om deze geneeswijzen en hun beoefenaars te registreren uit veiligheidsoverwegingen, bleek al gauw onuitvoerbaar. Het werd een ware calvarietocht. Zelfs de zogenaamde 'Kamers' samenstellen bleek amper te lukken. Die kamers hebben een adviserende rol: ze mogen zich onder meer uitspreken over welke handelingen alternatieve therapeuten mogen uitvoeren.Onkelinx is nu vastbesloten om Colla's wet toch uit te voeren. Nog voor het zomerreces wil ze de uitvoeringsbesluiten klaar hebben. Na de hoorzittingen deze week kan ze ongestoord haar zin doen. Het parlement staat verder buitenspel aangezien de uitvoeringsbesluiten niet meer door het parlement bekrachtigd hoeven te worden. Dat was aanvankelijk voorzien, maar de minister liet die clausule schrappen.Voorlopig is het nog gissen naar wat er precies in de uitvoeringsbesluiten zal staan. Artsen het alleenrecht op homeopathie geven, zou geen slechte zaak zijn. Maar wat dan met artsen die uitsluitend bij de homeopathie zweren en alle reguliere geneeskunde uit hun praktijk bannen?Wetenschappelijke 'evicence' geminimaliseerdWat vooral opvalt in de hele discussie is hoe de overheid zelf het gebrek aan wetenschappelijke 'evidence' minimaliseert. Topambtenaar Dirk Cuypers (FOD Volksgezondheid) kwam in de Kamercommissie doodleuk vertellen dat er vier niveaus van evidence-based medicine zijn en dat homeopathie het laagste niveau haalt. Het laat zich raden dat alternatieve geneeswijzen flink aan legitimiteit zullen winnen. Dat is meteen de paradox achter dit verhaal. De overheid laat uitschijnen dat ze alternatieve therapieën aan banden wil leggen door ze te reguleren. Maar alternatieve geneeswijzen registreren, betekent er een officieel circuit voor opzetten. Eenmaal die bocht genomen, is het nog maar een kleine stap naar terugbetaling.