...

De verhoogde sterfte is grotendeels toe te schrijven aan lichamelijke gezondheidsproblemen. We moeten dus een inspanning leveren om de lichamelijke gezondheid te verbeteren en om zelfmoord bij die patiënten te verminderen. (referentie: Lawrence D et al. BMJ. 2013;346:f2539)