...

Het overzicht omvat 22 gecontroleerde gerandomiseerde studies (met in het totaal 1.606 deelnemers), met resultaten op het vlak van bloeddruk, bloedvetten, catecholamines en de nierfunctie. Verder werden 11 cohortstudies opgenomen (met in het totaal 127.038 deelnemers). De auteurs besluiten dat er uitstekende bewijzen zijn dat extra inname van kalium de bloeddruk verlaagt bij patiënten met hypertensie en geen nadelige bijwerkingen heeft op de concentratie van vetten of catecholamines, of op de nierfunctie van volwassenen. Minder overtuigend is het bewijsmateriaal voor een verband tussen extra kaliuminname en een afname van het risico op CVA met bijna een kwart. Extra kalium innemen kan dus voor de meeste mensen gunstig zijn ter preventie en controle van hoge bloeddruk en CVA, en dat zonder nadelige bijwerkingen. (referentie: Aburto NJ et al. BMJ. 2013;346:f1378)