...

Dat blijkt uit een nieuwe Amerikaanse studie die is uitgevoerd aan de Oregon Health and Science University in Portland. De auteurs herinneren eraan dat VTE verantwoordelijk is voor 5-10% van de totale sterfte in het ziekenhuis. (referentie: Clayburgh DR et al. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. 2013;doi:10.1001/jamaoto.2013.4911)