...

De vorsers hebben een hogere frequentie van kanker van de luchtpijptakken, het spijsverteringsstelsel en de urinewegen vastgesteld in de onderzochte populatie. De frequentie van mesothelioom was tweemaal hoger bij de brandweerlui dan bij andere mensen. Een mesothelioom wordt vooral veroorzaakt door blootstelling aan asbest. Bij het uitoefenen van hun beroep worden brandweerlui vaak blootgesteld aan asbest. Als ze uitrukken voor een brand, bij oefeningen en in de kazernes worden brandweerlui blootgesteld aan stoffen waarvan bekend is of vermoed wordt dat ze kankerverwekkend zijn. Naast asbest gaat het om dieseluitlaatgassen en subproducten van verbranding, zoals benzeen en formaldehyde. (referentie: Occupational and Environmental Medicine, 14 oktober 2013)