...

Momenteel ontvangt 90% van de zelfstandigen maandelijks het minimumbedrag. (In tegenstelling tot de groep van werknemers, waar slechts 20% van de gepensioneerden genoegen moet nemen met het minimumpensioen.) De verhoging van het basisbedrag die minister van Zelfstandigen Laruelle belooft, kan dus een belangrijke stap vooruit betekenen voor de zelfstandigen."Ook als de pensioenverhoging er inderdaad komt, is het werk verre van af", gaat Van Dijck verder. "De maatregel kan een goede aanzet zijn, maar is allesbehalve afdoende. Zo blijven artsen die na 30 jaar keihard werken op rust willen gaan, in de kou staan. Net als zij die een gemengde loopbaan achter de rug hebben. (Wie minder dan 15 jaar als bediende aan de slag was, wordt een lager pensioen toegekend dan voor een jaar zelfstandige activiteit, red.) En uiteindelijk blijft een volledige gelijkschakeling met de minima voor werknemers het te bereiken doel. Zoals je ziet, is er dus nog veel werk voor de boeg." "Koop je studiejaren af" "Wat veel artsen trouwens niet weten, is dat het probleem van een 'te korte' loopbaan te verhelpen valt. Je kan de studiejaren na je 20ste 'afkopen', waardoor je toch aan een loopbaan van 45 jaar kan komen. Die regularisatie van je studieperiode brengt natuurlijk kosten met zich mee, maar die zijn fiscaal aftrekbaar en leveren je later een pensioenvoordeel op."Maar waarom wordt dan zo weinig gebruik gemaakt van die maatregel? "In de eerste plaats geniet die mogelijkheid te weinig bekendheid, zeker bij beginnende artsen. Die hebben het al zo druk dat zij zich niet bezighouden met zulke zaken. De vrees voor een boel papierwerk kan ook een rol spelen. Maar de sociale secretariaten staan je zo goed bij in het proces dat je je daar helemaal geen zorgen over hoeft te maken." Tenslotte pleit Van Dijck nog voor een versterking van de tweede pensioenpijler voor zelfstandigen. "Een punt dat hoog op de agenda komt te staan van de volgende volwaardige regering!" Ook Unizo onderstreept het belang van die pijler. Zo lanceerde de unie al een voorstel om het maximaal percentage dat een zelfstandige mag betalen voor het vrij aanvullend pensioen te verhogen tot 15%.