...

De resultaten van deze studie moeten met een korreltje zout worden genomen, ook al valt er niets aan te merken op de manier waarop ze werd uitgevoerd. De onderzoekers gingen aan de hand van meerdere criteria na wat er na dertig jaar geworden was van zowat 3.500 kinderen die in 1982 werden geboren en die gedurende variabele perioden (vijf groepen) borstvoeding hadden gekregen. Daarna vergeleken ze die gegevens met die van mensen die als baby geen borstvoeding hadden gekregen. Ze voerden een correctie uit voor een hele reeks verstorende factoren: levensstandaard van de ouders, leeftijd van de moeder, roken bij de moeder tijdens de zwangerschap, geboortegewicht, manier van bevallen, enz. Uit hun resultaten blijkt dat mensen die gedurende een jaar borstvoeding hebben gekregen een IQ hebben dat gemiddeld vier punten hoger ligt en gemiddeld 11 maanden langer naar school gaan. Op de leeftijd van 30 jaar uit zich dat in een hoger inkomen (30% hoger dan het gemiddelde salaris). Dat in vergelijking met mensen die minder dan een maand borstvoeding hebben gekregen. Het verband is dosisafhankelijk: hoe langer iemand borstvoeding krijgt, hoe uitgesprokener de voordelen zijn. Volgens de auteurs is dat te verklaren door het feit dat moedermelk verzadigde langeketenvetzuren bevat, die een cruciale rol spelen bij de ontwikkeling van de hersenen. Ze geven evenwel toe dat dit verband verder moet worden bevestigd.