...

De ministerraad keurde op voorstel van minister van Volksgezondheid, Maggie De Block (Open VLD) twee KB's goed. Die bevroren het remgeld voor de raadplegingen bij deze specialisten op 12 euro - 3 euro voor voorkeurgerechtigden. Bij verwijzing door een huisarts (softe echelonnering) is het remgeld uiteraard lager (5 en 2 euro).Eigenlijk verandert daarmee niets voor de patiënten. Maar de regering voorkomt dat de remgelden straks stijgen wanneer deze specialisten hun 'opslag' krijgen.Daar moeten ze voorlopig evenwel nog op wachten. Het Riziv heeft zijn huiswerk gedaan, signaleert Bvas-voorzitter Marc Moens. De teksten liggen nu bij minister De Block - dat is bij haar 'beleidscel'.Het gaat om de prestaties 102535 (geaccrediteerde artsen) en 102012 (niet-geaccrediteerde artsen) uit de nomenclatuur, preciseert hij.Voor de opwaardering van deze honoraria is tien miljoen euro uitgetrokken - het geld daarvoor werd gehaald uit besparingen in de klinische biologie.De betrokken artsen mogen hopen dat de opwaardering voor binnenkort is, als de vertrouwenwekkende maatregelen rond het mini-akkoord iets waard zijn.