...

De auteurs noteren dat de prevalentie van die multipele gedragsgebonden risicofactoren aanzienlijk is. De frequentste risicofactor is lichamelijke inactiviteit. Niet alleen leven en een hogere opleiding zouden bescherming bieden. (referentie: Smpokosa E et al. Prev Med. 2013;57:168)